08
OKT
2018

Wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ door minister Arie Slob aangepast

08-10-2018 | Het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ wil meer ruimte bieden voor het stichten van scholen die aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Anders gezegd: het wetsvoorstel wil de vrijheid van onderwijs meer bij de tijd brengen.

Het wetsvoorstel dat onder verantwoordelijkheid van minister Arie Slob tot stand is gekomen, is een aangepaste versie van een eerder wetsvoorstel dat door zijn voorganger Sander Dekker was ingediend. De aangebrachte aanpassingen, waarvoor LVGS in samenwerking met Verus heeft gepleit, zijn verbeteringen ten opzichte van de eerdere versie:

  1. De bestaande richtingen blijven overeind. Verder moeten nieuwe scholen vooraf aan kwaliteitscriteria voldoen. In hun grondslag moeten zij een fundamentele oriëntatie hebben om toegelaten te worden.
  2. Ons pleidooi voor het behoud van de laatste school van een richting is overgenomen, mits er sprake is van één richting.
  3. De nieuwe versie van het wetsvoorstel biedt besturen van bijzondere scholen de mogelijkheid om eigen kerndoelen vast te stellen als een bestuur fundamentele bedenkingen heeft tegen de wettelijk vastgestelde kerndoelen.
  4. Verder constateren we dat de huidige regeling voor de bekostiging van het leerlingenvervoer op basis van geloofsovertuiging weer in het wetsvoorstel is opgenomen.
  5. Tenslotte zijn onze zorgen over besluitvorming binnen het stichtingsproces weggenomen. Als ouders een nieuwe school willen stichten, is overleg met schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten verplicht . De eis van overleg met het schoolbestuur geldt ook wanneer ouders een bestaande school willen verlaten om een nieuwe school te stichten. Ons bezwaar dat alleen de minister oordeelt in zulke situaties is hiermee weggenomen.