02
NOV
2020

Vorming ‘zichtbaar’ maken

Door: Verkenningsgroep Vorming VO

NIEUWSBRIEF NOV | Mensen worden gevormd door ervaringen in het leven. Je kunt dat organiseren, door leerlingen een ervaring te laten opdoen en ze er vervolgens op te laten reflecteren. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want reflecteren: hoe doe je dat? Wij kwamen een methode op het spoor die eigenlijk heel goed past bij vormende ervaringen: de rubrics. Deze werkwijze is door Remmert Daas van de UvA uitgewerkt voor reflectie op burgerschapsvorming. In dit artikel lees je hoe we bij GSR hier gebruik van hebben gemaakt.

Je kiest bij een vormende ervaring een paar aspecten waarvan je denkt dat die daarbij passen. Je beschrijft in leerlingentaal een paar niveaus die de leerling helpen om de eigen ervaring te plaatsen. Zo helpen de rubrics om gedachten te vormen bij het terugkijken. Dat helpt om de ervaring vervolgens te vatten in woorden, maar andere vormen zijn ook prima: een foto of filmpje, een lied, een tekening of een andere creatieve vorm.

We zijn de uitdaging aangegaan om in juni 2020 een tiental leerlingen van een tweede klas op deze manier te laten reflecteren op de periode waarin ze vanwege het coronavirus niet naar school konden. Die eerste oefening was voor ons erg leerzaam. Het invullen van de rubrics, die we speciaal hiervoor gemaakt hebben, was laagdrempelig. De verdieping in reflectie of het noemen van concrete ervaringen bleef nog beperkt in deze eerste oefening. We nemen hieruit leerpunten mee om het instrument verder te ontwikkelen, als hulpmiddel om leerlingen te laten reflecteren op de vorming die ze in hun schooltijd doormaken.

Een voorbeeld van de alternatieven die we aan deze leerlingen hebben voorgelegd (het aspect onzekerheid en invloed):

C1 Ik maak me er niet druk over of ik veel invloed heb op hoe dingen gaan. C2 Ik ben er wat meer over gaan nadenken dat je wel plannen kunt maken, maar dat het onverwacht anders kan lopen. C3 Ik denk er nu veel vaker dan eerst over na dat plannen maken heel onzeker is; je hebt eigenlijk geen invloed op wat er gebeurt.

 

Heb je belangstelling voor deze aanpak? Neem dan contact met ons op, via lwh@gsr.nl.

Rudolf Hoogendoorn, Huib van Leeuwen en Matthijs Lems.
Verkenningsteam Vorming, GSR
 


Als scholen zijn de GSR en het Greijdanus elk op hun eigen manier bezig met ontwikkelingen op het gebied van brede vorming. In de scholen is veel ontwikkelkracht aanwezig, maar we kunnen niet alles zelf. Daarom hebben we samenwerking gezocht. Met elkaar en met experts vanuit Verus en de TU Kampen. De afgelopen anderhalf jaar hebben we u via deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. In het vervolg leest u hier meer over in de nieuwsbrief van Verus.
Wilt u meer weten over onze samenwerking en wat we met elkaar ontwikkelen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: jvanderkooij@verus.nl