04
MRT
2019

Schone straten rond Greijdanus

Burgerschap in de praktijk

NIEUWSBRIEF MAART | Het Agora-model dat Greijdanus gebruikt als basis voor het vormingscurriculum is zeer geschikt om een project te verrijken, zodat het meerdere aspecten van de werkelijkheid (de zogenaamde sferen) omvat. In Hardenberg draaien leerlingen uit klas 2 een project die ‘de schone straat’ heet.

Als tegenprestatie voor het inzamelen van gescheiden afval houden de leerlingen in toerbeurten een straat schoon. In kleine groepjes lopen ze dan de straat door en verzamelen ze al het vuil dat ze tegenkomen. Vanuit het perspectief van burgerschapsvorming worden er met het Agora-model (klik hier voor uitleg over het model) opdrachten aan de leerlingen gegeven, om hen daarmee een bredere kijk op de werkelijkheid te bieden.

Hieronder volgen ter illustratie een aantal opdrachten die de leerlingen kregen:

Sfeer: privé
Een schone straat heeft uitwerking op de bewoners van die straat.

  • Vraag 1: Vraag aan een bewoner wat hij of zij van het initiatief vindt. Denk daarbij aan het volgende: hoe lag de straat erbij voordat het project begon? Hoe ervaart men een schone straat? Geef hieronder kort jullie bevindingen.
  • Vraag 2: Hoe ligt je eigen straat erbij? Loop eens een rondje en kijk wat voor afval er zoal ligt. Wat doe dit met de uitstraling van jullie wijk?

 

Sfeer: Privaat
In het verwerken van afval gaat veel geld om. Verschillende bedrijven houden zich dan ook bezig met het ophalen en verwerken van afval. Een voorbeeld van en dergelijk bedrijf is de Rova (www.rova.nl). Op de site vind je de tarieven voor het storten van afval.

  • Vraag 1: Wat betaal je voor het storten van 100 kg gips?
  • Vraag 2: Wat kost het storten van 500 kg grond?
  • Vraag 3: Waarom is het storten van metaal gratis?

 

Sfeer: Politiek
Het gebruik van nonylfenolethoxylaten (NFE, zie site van Greenpeace) is in Europa verboden, daar hebben wij regels voor.

  • Vraag 1: Hoe kan het dat de problematiek met NFE toch niet is opgelost?
  • Vraag 2: Bedenk een nieuwe wet die ervoor zorgt dat NFE in Nederland niet meer voor schade zal zorgen. 

 

Door Johan de Gooijer, Greijdanus