17
JUN
2019

Samen werken aan brede vorming

Project Greijdanus en GSR in samenwerking met Verus en TU Kampen

NIEUWSBRIEF JUNI | Als scholen zijn de GSR en het Greijdanus elk op hun eigen manier bezig met ontwikkelingen op het gebied van brede vorming. Op het Greijdanus is het Agoramodel als ordeningsmodel voor vorming doorontwikkeld naar de levensbeschouwelijke identiteit van de school. De visievan Greijdanus op vorming is beschreven en er zijn vormingsdoelen geformuleerd om richting te geven aan de ervaringen die we jongeren als school willen bieden. Van daaruit wordt er in de school een curriculum gebouwd. De GSR is anders te werk gegaan. De school heeft vanuit haar visie op vorming geïnventariseerd wat er in de school allemaal al gebeurt. Daarbij denkt de GSR na over verdiepingen die hierin aan te brengen zijn, bijvoorbeeld vanuit de manier waarop er individueel en in de groep op vorming wordt gereflecteerd. Ook is de GSR betrokken bij de Academische Werkplaats rond burgerschapsvorming. Het meetinstrument dat door de Academische Werkplaats is ontwikkeld, wordt op de GSR gebruikt en vormt aanleiding tot gesprekken over urgentie en invulling van het vormingsonderwijs.

Dankzij het verschil in aanpak op de scholen kunnen we veel van elkaar leren. In de scholen is veel ontwikkelkracht aanwezig, maar we kunnen niet alles zelf. Daarom hebben we samenwerking gezocht. Met elkaar en met experts vanuit Verus en de TU Kampen. We bundelen onze krachten vanuit de praktijken van de scholen. Samen met Jacomijn van der Kooij (onderzoeker en beleidsadviseur bij Verus) en Berber Vreugdenhil (onderzoeker en promovendus bij de TU Kampen) werken we aan het conceptueel kader van vorming, het bouwen aan vormingscurricula, instrumentarium voor evaluatie van vorming en de manier waarop we docenten toerusten om met vorming bezig te zijn.

Wat we samen ontwikkelen is niet alleen interessant en relevant voor onze eigen scholen. We willen er ook graag van delen. Via deze nieuwsbrief willen we u als LVGS-leden nu en gedurende de twee jaar dat we samen optrekken, dan ook op de hoogte houden. Ook andere netwerken van (christelijke) scholen zullen we hiervoor benutten. Bijvoorbeeld het I&K netwerk (we geven een workshop bij de tweedaagse dit najaar!), de netwerkbijeenkomsten van de leerstoel ‘Christelijke identiteit’, de leden van Verus en het project rond de versterking van het burgerschapsonderwijs van de VO-raad.

Wilt u meer weten over onze samenwerking en wat we met elkaar ontwikkelen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar: mathilde.tempelman@greijdanus.nl

Een hartelijke groet van:
Huib van Leeuwen (GSR), Jacomijn van der Kooij (Verus), Berber Vreugdenhil (TU Kampen), Martin Jan de Jong (Greijdanus) en Mathilde Tempelman-Lam (Greijdanus)