16
JUN
2020

Reflecteren op vorming

Door: Verkenningsgroep Vorming VO

NIEUWSBRIEF JUNI | Vanuit de Verkenningsgroep Vorming VO vestigen we deze keer graag de aandacht op reflectie op vorming. Als je, met het oog op schoolontwikkeling en/of verantwoording, wil reflecteren op brede vorming: waar richt die reflectie zich dan op? En hoe kan je leerlingen zelf stimuleren om te reflecteren op hun vormingsprocessen?

We ontwikkelden een ‘Kader voor reflectie’: een helder geordend overzicht van de inhouden waarop de reflectie op vorming in het christelijk onderwijs zich kan richten. Berber Vreugdenhil doet promotieonderzoek onder (oud)leerlingen van vijf christelijke VO-scholen; met veel elementen uit dit Kader voor reflectie bevraagt zij op kwantitatieve en kwalitatieve wijze de leerlingen op hun eigen vormingsprocessen (t.a.v. de relatie met God, met zichzelf, met anderen en met de wereld) en de rol die de school daarin heeft gespeeld.

Momenteel loopt het vragenlijstonderzoek. Met onder andere vragen als:

 • Ik word op school uitgedaagd om na te denken of ik geloof in God
 • Ik heb me ontwikkeld tot een zelfstandig persoon:
  a) in welke mate is dit op jou van toepassing?
  b) in welke mate heeft school jou hierin geholpen of gestimuleerd?
 • Wat vind je van de hoeveelheid aandacht die er op school is en wordt besteed aan het leren samenleven met mensen die anders zijn of denken dan jijzelf?
 • Ik houd bij wat ik koop rekening met fair trade:
  a) in welke mate is dit op jou van toepassing?
  b) in welke mate heeft school jou hierin geholpen of gestimuleerd?

 

Leerlingen worden in het onderwijs aangemoedigd om bepaalde ervaringen te ondergaan. Het is dan ook belangrijk om te onderzoeken wat ze zich in deze ervaringen eigen maken en/of wat ze van bepaalde activiteiten (denken) geleerd (te) hebben. Greijdanus en GSR werken aan manieren om leerlingen hierop te laten reflecteren, bijvoorbeeld via portfolio’s.

Begin juni voerden we een interessant ‘hybride gesprek’ (deels online, deels bij elkaar) met Annemieke Zwart. Zij heeft veel expertise op dit vlak en zette ons aan het denken over ruimte maken voor (reflectie op) vorming. Bijvoorbeeld door ‘vertraagde weken’ in je jaarprogramma op te nemen.

Wil je meer weten? Of heb je suggesties?
Neem contact op met Berber Vreugdenhil: bvreugdenhil@tukampen.nl.