Date:juni 10, 2013

Identiteit

De identiteit van de gereformeerde scholen vormt hun legitimiteit. Gereformeerde scholen willen daarbij steeds meer worden wie ze zijn.

Identiteit is meer dan een titel op de gevel. De scholen bezinnen zich daarom voortdurend op de vraag wat de identiteit betekent voor de praktijk van het onderwijs van alledag. Het LVGS helpt hen daarbij. Het LVGS draagt zo bij aan identiteitsontwikkeling op richtingsniveau. De organisatie faciliteert het gesprek van de scholen over identiteit; bevordert de eenheid binnen het scholenveld op het vlak van identiteitsbeleid; helpt schoolbesturen bij de ontwikkeling van het eigen specifieke profiel en bij de uitwerking van identiteit op onder meer de terreinen: bestuurlijke inrichting, personeelsbeleid, ledenbeleid, scholenbouw. Het LVGS-bureau heeft uitstekende expertise op het snijvlak van identiteit en (onderwijs)recht.

Basisdocument gereformeerd onderwijs
Het LVGS heeft in het afgelopen jaar, samen met 15-20 bestuurders en directeuren uit het gereformeerd onderwijs studie gedaan naar de vraag: wat verstaan we anno 2006 onder ‘gereformeerd’ in het Gereformeerd Onderwijs. Deze discussie leidde tot het Basisdocument gereformeerd onderwijs. In het basisdocument is kort omschreven wat het woord ‘gereformeerd’ in gereformeerd onderwijs inhoudt. Het document geeft goed weer wat besturen, leidinggevenden en leerkrachten met elkaar delen. Download voor inzage het document hieronder.

Op 10 november 2006 heeft het LVGS, samen met het veld, een conferentie gehouden waar het basisdocument een rol heeft gespeeld. Lees voor een uitgebreider verslag het artikel over deze conferentie op de site van het LVGS.
Tijdens de workshops is op verschillende wijzen doorgegaan op het thema. Eén van de workshops ging over een manier om Identiteit binnen de school bespreekbaar te maken. Daarvoor werden twee schema’s geïntroduceerd die u hieronder kunt downloaden. Het zijn hulpmiddelen die u kunt gebruiken als u over Identiteit wilt spreken binnen uw schoolorganisatie.

Identiteitsdiscussie
Hebt u een artikel over identiteit of hebt u een mening over de richting waarin het gereformeerd onderwijs zich zou moeten ontwikkelen? Of mocht u – op het terrein van identiteit – documenten hebben binnen uw schoolorganisatie die u als good practice wilt laten zien, stuur deze artikelen dan naar info@lvgs.nl .

Het artikel ‘Een geur van Christus, gereformeerde school zijn in de naam van Jezus’ van Jos Douma over identiteit in onderwijs is hieronder te downloaden.
Klik hier voor meer artikelen van Jos Douma over dit onderwerp.

Downloads: Basisdocument Gereformeerd Onderwijs
De Vanzelfsprekendheid Voorbij - De Reformatie September 2012
Een Geur Van Christus In De Reformatie 5 Maart 2005 Door Jos Douma
Gereformeerd Onderwijs Hoe Blijft Het Bijzonder Door Huib Van Leeuwen
Identiteit Is Veranderen En Jezelf Blijven
Referaat Elsbeth Vonkeman Icre I Lunteren 2004
Schema In Gesprek Over Identiteit 1
Schema In Gesprek Over Identiteit 2
Vrijheid In Geding Door Huib Van Leeuwen