Date:juni 06, 2013

Gereformeerde scholen Voortgezet Onderwijs (VO)

Het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs kent vier schoolorganisaties met in totaal 16 vestigingen.

De hoofdvestigingen van de vier VO-scholen, ook wel de G4 genoemd, bevinden zich in Groningen, Zwolle, Amersfoort en Rotterdam:

1. Gomarus College (valt onder Stichting Gereformeerde Scholengroep Noord Nederland) te Groningen met in totaal zes vestigingen, (hoofdvestiging in Groningen en nevenvestigingen in Groningen, Assen, Drachten, Leeuwarden en Zuidhorn) | zie www.gomaruscollege.nl.

2. Greijdanus te Zwolle met in totaal vier vestigingen (Zwolle, Enschede, Hardenberg en Meppel) | zie www.greijdanus.nl.

3. Gereformeerde Scholengemeenschap Guido te Amersfoort met in totaal drie vestigingen (hoofdvestiging in Amersfoort, nevenvestigingen in Amersfoort en Arnhem) | zie www.guido.nl.

4. Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad te Rotterdam met in totaal twee vestigingen (hoofdvestiging in Rotterdam, nevenvestiging in Rijswijk) | zie www.gsr.nl.


G4 in de netwerken

De vier schoolorganisaties werken samen met andere scholen in verschillende netwerken:

1. Binnen het LVGS werken zij met de andere LVGS-leden aan de versterking van het gereformeerd onderwijs in Nederland.

2. De G4 werken nauw samen met het gereformeerde PO in hun regio. In vier regio’s, Noord, Oost, Midden en West, hebben de regio’s vaste vorm gekregen. Als het gaat om afstemming op het punt van identiteit, doorlopende leerlijnen en facilitaire samenwerking en andere belangen, vinden de scholen voor PO en VO elkaar steeds beter.

3. In hun regio werken de G4 samen met VO-scholen van andere richtingen. Zij hechten aan goede onderlinge relaties, om samen voor elke leerling een passend aanbod te kunnen realiseren.

4. De G4 zijn lid van de VO-raad (www.vo-raad.nl). Hier zoeken zij de dialoog met andere VO-scholen om samen na te denken over de toekomst van het VO in Nederland. De VO-raad behartigt de collectieve belangen van het VO.

5. Landelijk werken de scholen ook samen met Reformatorische en Evangelische scholen voor voortgezet onderwijs. In dit afstemmingsoverleg ontmoeten de scholen elkaar om met elkaar na te denken over de gezamenlijke belangen van de scholen binnen de sector VO.