Date:juni 06, 2013

Gereformeerde scholen Primair Onderwijs (PO)

De ruim 120 scholen voor primair onderwijs – die zijn aangesloten bij het LVGS – worden bestuurd door 18 schoolbesturen. Het LVGS telt nog 4 zgn. éénpitters. Het zijn schoolbesturen die tegen de fusiestroom in ervan overtuigd zijn dat kleinschaligheid de school ten goede komt.

Het gereformeerd onderwijs kent 7 scholen voor speciaal onderwijs, respectievelijk in Groningen, Mariënberg, Zwolle, Amersfoort en Capelle aan de IJssel.

De gereformeerde scholen voor primair onderwijs zijn verspreid over Nederland, uitgezonderd Limburg.

Voor de scholen ga naar www.gnet.nl.

Het LVGS heeft daarnaast een goede relatie met de scholen die zijn aangesloten bij het Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis (VSGB).