Date:februari 02, 2016

De toekomstagenda van het gereformeerd onderwijs

Samen scholen met de Bijbel

  1. Voorwoord

Wat is de stip op de horizon voor het gereformeerd onderwijs, waar willen we met elkaar naartoe? In het voorjaar van 2012 spraken gereformeerde schoolleiders en het LVGS op een tweetal conferenties indringend over deze vragen. De aanleiding daarvoor vormden de discussies die er binnen het gereformeerd onderwijs gevoerd worden over het karakter van de gereformeerde richting, over veranderingen in het onderwijs en over de eigen positie binnen het orthodox-christelijke onderwijsveld. Bij de schoolleiders leeft de wens met elkaar opnieuw te doordenken wat er precies van gereformeerde scholen verwacht mag worden. Zo hopen ze de agenda voor de toekomst van dat onderwijs te ontwikkelen.

Deze notitie is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de toekomstagenda van het gereformeerd onderwijs. Dit zijn de vragen waar het daarbij om gaat: met welke ontwikkelingen hebben de gereformeerde scholen te maken en wat betekenen die ontwikkelingen voor de toekomst? Na de beschrijving en beoordeling van het veranderde onderwijsveld volgt een aantal conclusies en aanbevelingen.

Jan Westert, voorzitter LVGS.

Download hieronder het complete document
Samen school met de Bijbel