Date:juni 06, 2013

Afdelingsbestuur en MR (medezeggenschapsraad); samen tot Schoolraad.

De vraag of afdelingsbesturen en medezeggenschapsraden niet samengevoegd kunnen worden komt nogal eens op in situaties waar op schoolniveau een ‘afdelingsbestuur’ actief is naast een MR.

Er zijn dan in de praktijk veel raakvlakken. In principe is er in zo’n situatie inderdaad de¬†mogelijkheid van samenvoeging omdat een afdelingsbestuur geen bestuurlijke taken heeft. In samenwerking met enkele clusters heeft het LVGS hiervoor een model ontwikkeld: het Schoolraadmodel. Dit model is in bijgaande download beschreven.

Downloads: Het Model Schoolraad