LVGS

NIEUWS

Samen werken aan brede vorming

NIEUWSBRIEF DEC | In de nieuwsbrief van juni vertelden we voor het eerst over onze samenwerking op het gebied van vorming. Daarom nu een korte introductie, zodat we dit keer wat kunnen vertellen over wat de samenwerking oplevert. Als scholen zijn Greijdanus en de GSR elk op hun eigen manier bezig met ontwikkelingen op het gebied van brede vorming. Omdat we merkten dat we niet alles zelf kunnen hebben we samenwerking gezocht. Met elkaar en met experts vanuit Verus en de TU Kampen. Samen werken we aan een conceptueel kader voor vorming, het bouwen aan vormingscurricula, instrumentarium voor evaluatie van vorming en de manier waarop we docenten toerusten om met vorming bezig te zijn.

Basisschool De Akker op expeditie: ‘meer vrijheid betekent meer overleg’

NIEUWSBRIEF DEC | Erik van Pijkeren (48) leidt de expeditie op De Akker in Rijswijk (LEV-WN), een school met 180 leerlingen. De onderbouw is sinds september ingedeeld in stamgroepen. Het is voor leerkrachten ‘knetterhard’ werken, maar er bloeit van alles op. ‘Het doel is duidelijk. We willen onderwijs met oog op de toekomst. De maatschappij verandert snel, dus er is binnen scholen een grote verandering nodig. We willen kinderen vaardigheden leren die voorheen onderbelicht bleven. Overleggen, plannen, maar ook omgaan met teleurstellingen. Binnen school hebben we een paar stappen gezet. Het eerste besluit was: stoppen met het leerstofjaarklassensysteem. Dus vaste methodes, vaste groepen, vaste lokalen: die gaan er allemaal uit. Noem het kindgericht onderwijs of gepersonaliseerd leren; de ontwikkeling van het kind komt voorop. De leerstof is niet langer leidend. Dat is de grootste verandering. Dan hoor je al snel: het wordt te individualistisch. Maar zo pakken wij dat niet aan. Werken in de groep is juist belangrijk.’

In gesprek met Arie Slob over identiteit en onderwijs

21-11-2019 | Onderwijsminister Arie Slob spreekt op maandagochtend 2 december op de bijeenkomst van het christelijke netwerk ‘Identiteit als Sterk Merk’. De deelnemers aan de bijeenkomst gaan met de minister in gesprek over ontwikkelingen rond schoolidentiteit. Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs komen in dit netwerk samen om kennis te delen en vorm te geven aan levensbeschouwelijke identiteit in school. Locatie: Het Brandpunt te Doorn. Tijd: van 9.45 – 13.00 uur, met afsluitend een lunch. Voor informatie en om je op te geven: zie flyer in dit bericht. Van harte welkom!

De Rank in Arnhem en de Passie gaan samenwerken

23-09-2019, Houten/Arnhem | Evangelische basisschool De Rank in Arnhem en de Passie – koepel voor evangelische scholen in het voortgezet onderwijs in Utrecht, Wierden en Rotterdam en basisschool De Rots in Ede – hebben het initiatief genomen om samen te werken! De scholen hebben als wens de samenwerking tussen scholen met de evangelische identiteit in Nederland te versterken. Dit heeft de Passie ingezet met de bestuurlijke overdracht van evangelische basisschool De Rots in Ede per 1 januari 2019. De bestuurlijke samenwerking met De Rank is een mooie vervolgstap.


AGENDA

LVGS vanaf 1 januari 2021 ‘in liquidatie’

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) heeft op zijn ALV van 11 december 2020 het besluit genomen ‘tot ontbinding en vereffening’. De ontbindingsdatum is 31 december 2020. In de periode volgend op de ontbinding vindt de vereffening plaats en zal ‘een rekening en verantwoording’ worden opgesteld. Vanaf 1 januari 2021 is LVGS dus ‘in liquidatie’ totdat de vereffening is afgerond. Lees meer

>>