LVGS

NIEUWS

Basisschool De Akker op expeditie: ‘meer vrijheid betekent meer overleg’

NIEUWSBRIEF DEC | Erik van Pijkeren (48) leidt de expeditie op De Akker in Rijswijk (LEV-WN), een school met 180 leerlingen. De onderbouw is sinds september ingedeeld in stamgroepen. Het is voor leerkrachten ‘knetterhard’ werken, maar er bloeit van alles op. ‘Het doel is duidelijk. We willen onderwijs met oog op de toekomst. De maatschappij verandert snel, dus er is binnen scholen een grote verandering nodig. We willen kinderen vaardigheden leren die voorheen onderbelicht bleven. Overleggen, plannen, maar ook omgaan met teleurstellingen. Binnen school hebben we een paar stappen gezet. Het eerste besluit was: stoppen met het leerstofjaarklassensysteem. Dus vaste methodes, vaste groepen, vaste lokalen: die gaan er allemaal uit. Noem het kindgericht onderwijs of gepersonaliseerd leren; de ontwikkeling van het kind komt voorop. De leerstof is niet langer leidend. Dat is de grootste verandering. Dan hoor je al snel: het wordt te individualistisch. Maar zo pakken wij dat niet aan. Werken in de groep is juist belangrijk.’

In gesprek met Arie Slob over identiteit en onderwijs

21-11-2019 | Onderwijsminister Arie Slob spreekt op maandagochtend 2 december op de bijeenkomst van het christelijke netwerk ‘Identiteit als Sterk Merk’. De deelnemers aan de bijeenkomst gaan met de minister in gesprek over ontwikkelingen rond schoolidentiteit. Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs komen in dit netwerk samen om kennis te delen en vorm te geven aan levensbeschouwelijke identiteit in school. Locatie: Het Brandpunt te Doorn. Tijd: van 9.45 – 13.00 uur, met afsluitend een lunch. Voor informatie en om je op te geven: zie flyer in dit bericht. Van harte welkom!

De Rank in Arnhem en de Passie gaan samenwerken

23-09-2019, Houten/Arnhem | Evangelische basisschool De Rank in Arnhem en de Passie – koepel voor evangelische scholen in het voortgezet onderwijs in Utrecht, Wierden en Rotterdam en basisschool De Rots in Ede – hebben het initiatief genomen om samen te werken! De scholen hebben als wens de samenwerking tussen scholen met de evangelische identiteit in Nederland te versterken. Dit heeft de Passie ingezet met de bestuurlijke overdracht van evangelische basisschool De Rots in Ede per 1 januari 2019. De bestuurlijke samenwerking met De Rank is een mooie vervolgstap.

Bijdrage LVGS rondetafelgesprek OCW over de vrijheid van onderwijs

29-08-2019 | Op 4 september 2019 vindt met de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een hoorzitting/rondetafelgesprek plaats over artikel 23, de vrijheid van onderwijs. LVGS is een van de genodigde partijen om zijn visie hierop te geven. Die visie is vastgelegd in een ‘position paper’. Kern daarin is dat LVGS veel waarde hecht aan de vrijheid van onderwijs, omdat het ouders de vrijheid geeft om een school voor hun kind te kiezen die bij hun visie of levensovertuiging past. Binnen de Nederlandse samenleving biedt de vrijheid van onderwijs ruimte aan minderheden met een eigen mensvisie. Daarnaast borgt de vrijheid van onderwijs de pedagogische ruimte van scholen om hun maatschappelijke opdracht vorm te geven. LVGS vindt het daarom essentieel om niet alleen over het bestaan, maar ook over de bedoeling van de vrijheid van onderwijs te spreken. Als dit grondrecht wordt misbruikt, is het de taak van het onderwijs én de overheid om de vrijheid van onderwijs weerbaar te maken.

Bij Menso Alting gaat het om vormen en opleiden

NIEUWSBRIEF JUNI | ‘Bij Mbo Menso Alting leer je niet alleen de vaardigheden en kennis die je nodig hebt voor het werk dat je wilt gaan doen, je leert er vooral veel over jezelf’, aldus directeur Bert Veuger. De christelijke beroepsopleiding in Zwolle biedt opleidingen voor de sectoren Zorg & Welzijn, Onderwijs & Opvoeding, Dienstverlening, Handel & Commercie en Office & Management. De school is onderdeel van de Landstede Groep. ‘We onderscheiden ons door onze identiteit; we willen leerlingen laten zien wat christen zijn kan betekenen voor je vak.’


AGENDA

 

OVER LVGS

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) is de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in Nederland. Het verband functioneert als een netwerkorganisatie van besturen van onderwijsinstellingen die werk willen maken van goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs in Nederland. LVGS richt zich daarbij op de onderlinge samenhang en identiteitsontwikkeling van de gereformeerde onderwijsinstellingen en/in samenwerking met andere christelijke onderwijsinstanties. Identiteit is de focus van LVGS, zowel in de belangenbehartiging als in de activiteiten van LVGS.

>>