LVGS

NIEUWS

Wet Kwint/Westerveld aangenomen in Tweede Kamer

17-12-2019 | Scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van een schoolreisje of buitenlandse reis als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Met een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld heeft de Tweede Kamer vanmiddag ingestemd. De scholen moeten dit ook expliciet vermelden in de schoolgids. Volgens de Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP), die het wetsvoorstel schreven, levert de vrijwillige ouderbijdrage nu te veel sociale druk op bij ouders die dit niet kunnen betalen. Ook bevordert het de ongelijkheid tussen leerlingen. Daarom moet die bijdrage weer echt vrijwillig worden. LVGS was onderdeel van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die het initiatief ondersteund heeft en ondersteunt.

OVER LVGS | Over vrijheid en verantwoordelijkheid, over geven en ontvangen

NIEUWSBRIEF DEC | In 2019 was ‘de vrijheid van onderwijs’ weer vaak in het nieuws. Het is geen verrassing dat LVGS een principieel voorstander is van de vrijheid van onderwijs. Het gaat om de vrijheid die ouders hebben om een school te kiezen die bij hun kind past, die aansluit op hun levensvisie of levensovertuiging. De publieke, maatschappelijke ruimte die onderwijs inneemt, behoort niet alleen de overheid toe, maar vooral de burgers. Individueel en collectief. De bedoeling van de vrijheid van onderwijs is verbonden met deze overtuiging, maar ook met de overtuiging dat ons maatschappelijk bestel van onder opgebouwd is en wordt, en niet van bovenaf wordt uitgedacht en neergezet. In een tijd als de onze is het van belang dat deze vrijheid van onderwijs weerbaar wordt gemaakt. Lucebert mocht dan wel dichten dat ‘alles van waarde weerloos is’, maar daarmee is niet gezegd dat we het zomaar uit onze handen mogen laten vallen. Het vraagt een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, vanuit de breedte van de politiek en de onderwijswereld.

Column | Identiteitsgebonden benoemingsbeleid: een voortdurende schoolstrijd

Door: Jan Westert

NIEUWSBRIEF DEC | Dr. Niels Rijke heeft een vuistdik en zeer lezenswaardig proefschrift[i] afgeleverd over het identiteitsgebonden benoemingsbeleid op orthodox-protestantse scholen. Ik mocht een bijdrage leveren op het symposium voorafgaand aan zijn promotie. Een kernaspect van de vrijheid van onderwijs is het benoemingsbeleid. In de loop der jaren is dat benoemingsbeleid door de botsing met mensenrechten en het recht op privacy minder vanzelfsprekend geworden. Ik raad bestuurders en toezichthouders aan om het boek aan te schaffen. Het is een spiegel om diep in te kijken.

Interview | Een buitenmens die door binnen is gevormd

NIEUWSBRIEF DEC | Het is op een donkere, regenachtige novemberdag dat ik – Marnix Niemeijer – in Zwolle de bestuursverdieping van Greijdanus binnenloop. Op die verdieping zit niet alleen het bestuursbureau van Greijdanus, maar ook dat van Florion. Ik ben op weg naar Gert Laarman. Met zijn zachte, rustige stem vraagt hij of ik koffie wil. Even later heb ik een kop koffie voor mij staan. Dit kleine gebaar laat een eigenschap van Gert en van zijn leiderschap zien: faciliteren.

Samen werken aan brede vorming

NIEUWSBRIEF DEC | In de nieuwsbrief van juni vertelden we voor het eerst over onze samenwerking op het gebied van vorming. Daarom nu een korte introductie, zodat we dit keer wat kunnen vertellen over wat de samenwerking oplevert. Als scholen zijn Greijdanus en de GSR elk op hun eigen manier bezig met ontwikkelingen op het gebied van brede vorming. Omdat we merkten dat we niet alles zelf kunnen hebben we samenwerking gezocht. Met elkaar en met experts vanuit Verus en de TU Kampen. Samen werken we aan een conceptueel kader voor vorming, het bouwen aan vormingscurricula, instrumentarium voor evaluatie van vorming en de manier waarop we docenten toerusten om met vorming bezig te zijn.


AGENDA

 

OVER LVGS

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) is de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in Nederland. Het verband functioneert als een netwerkorganisatie van besturen van onderwijsinstellingen die werk willen maken van goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs in Nederland. LVGS richt zich daarbij op de onderlinge samenhang en identiteitsontwikkeling van de gereformeerde onderwijsinstellingen en/in samenwerking met andere christelijke onderwijsinstanties. Identiteit is de focus van LVGS, zowel in de belangenbehartiging als in de activiteiten van LVGS.

>>