LVGS

NIEUWS

Interview | Veiligheid om onveiligheid aan te durven

Marnix Niemeijer in gesprek met Kees Klapwijk, bestuurder van GSR

NIEUWSBRIEF JUNI | Op het afgesproken tijdstip verschijnt Kees via Microsoft Teams op mijn laptop. Het is de dag nadat de VO-scholen weer zijn opengegaan. Leerlingen die weer op school zijn; een vertrouwd en goed gevoel geeft dat. Tegelijk, de 1,5 meter richtlijn zorgt voor een heel andere logistiek en dynamiek in school: er is sprake van een soort verkeerscirculatieplan en er lopen veel minder leerlingen door de gangen. Met Kees komt ook de achtergrond in beeld. Linksachter hem hangt een kleurrijke doek, die uit Zimbabwe komt. Kees heeft wat met zuidelijk Afrika. Die andere werelden, met al hun kleuren, zeggen iets over Kees. Wie Kees een beetje kent, ziet en hoort door zijn gedrag heen dat hij nieuwsgierig is naar de ander, naar wat anders is. Het is door zijn levensgang onderdeel van zijn karakter geworden.

Reflecteren op vorming

Door: Verkenningsgroep Vorming VO

NIEUWSBRIEF JUNI | Vanuit de Verkenningsgroep Vorming VO vestigen we deze keer graag de aandacht op reflectie op vorming. Als je, met het oog op schoolontwikkeling en/of verantwoording, wil reflecteren op brede vorming: waar richt die reflectie zich dan op? En hoe kan je leerlingen zelf stimuleren om te reflecteren op hun vormingsprocessen? We ontwikkelden een ‘Kader voor reflectie’: een helder geordend overzicht van de inhouden waarop de reflectie op vorming in het christelijk onderwijs zich kan richten. Berber Vreugdenhil doet promotieonderzoek onder (oud)leerlingen van vijf christelijke VO-scholen; met veel elementen uit dit Kader voor reflectie bevraagt zij op kwantitatieve en kwalitatieve wijze de leerlingen op hun eigen vormingsprocessen (t.a.v. de relatie met God, met zichzelf, met anderen en met de wereld) en de rol die de school daarin heeft gespeeld.

Column | De onmisbare(ken)bare opvangfunctie van het basisonderwijs

Door: Antoinette Heijink

NIEUWSBRIEF JUNI | Nu de scholen weer helemaal open zijn, naar school gaan weer bijna normaal lijkt, heb ik behoefte aan de noodrem te trekken… Wat hebben we nu geleerd van deze bijzondere Coronatijd? We leerden onder andere dat er kinderen zijn die verrassend goed gedijen bij de rust van goed onderwijs op afstand. En dat de Centrale Eindtoets niet persé nodig is om de basisschool goed af te ronden. Ook dat het niet meevalt voor een leerkracht om bij het geven van thuisonderwijs net zoveel uren op z’n billen te zitten als kinderen anders in de klas doen… Een andere les die de Coronacrisis ons leerde overstijgt het schoolniveau en gaat over de onmiskenbare opvangfunctie van het basisonderwijs.

De rol van zonde, kwaad en gebrokenheid in de onderwijscontext

Partnerschap TU Kampen & LVGS

NIEUWSBRIEF JUNI | Zonde, het kwaad, gebrokenheid: zijn dat nou termen die belangrijk zijn voor het onderwijs? Onderwijs wil bijdragen aan ontwikkeling, aan groei en het tot bloei komen van kinderen en jongeren. Het is iets positiefs. Het christelijke geloof spreekt echter ook van zonde, kwaad en gebrokenheid in de schepping en in ons leven. Dat dat een realiteit is waar we niet omheen kunnen. Is het belangrijk om daar oog voor te hebben in de omgang met jongeren, in je visie op onderwijs? Lees meer over een van de projecten als onderdeel van het partnerschap TU Kampen en LVGS.


AGENDA

LVGS vanaf 1 januari 2021 ‘in liquidatie’

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) heeft op zijn ALV van 11 december 2020 het besluit genomen ‘tot ontbinding en vereffening’. De ontbindingsdatum is 31 december 2020. In de periode volgend op de ontbinding vindt de vereffening plaats en zal ‘een rekening en verantwoording’ worden opgesteld. Vanaf 1 januari 2021 is LVGS dus ‘in liquidatie’ totdat de vereffening is afgerond. Lees meer

>>