LVGS

NIEUWS

Reflecteren op vorming

Door: Verkenningsgroep Vorming VO

NIEUWSBRIEF JUNI | Vanuit de Verkenningsgroep Vorming VO vestigen we deze keer graag de aandacht op reflectie op vorming. Als je, met het oog op schoolontwikkeling en/of verantwoording, wil reflecteren op brede vorming: waar richt die reflectie zich dan op? En hoe kan je leerlingen zelf stimuleren om te reflecteren op hun vormingsprocessen? We ontwikkelden een ‘Kader voor reflectie’: een helder geordend overzicht van de inhouden waarop de reflectie op vorming in het christelijk onderwijs zich kan richten. Berber Vreugdenhil doet promotieonderzoek onder (oud)leerlingen van vijf christelijke VO-scholen; met veel elementen uit dit Kader voor reflectie bevraagt zij op kwantitatieve en kwalitatieve wijze de leerlingen op hun eigen vormingsprocessen (t.a.v. de relatie met God, met zichzelf, met anderen en met de wereld) en de rol die de school daarin heeft gespeeld.

Column | De onmisbare(ken)bare opvangfunctie van het basisonderwijs

Door: Antoinette Heijink

NIEUWSBRIEF JUNI | Nu de scholen weer helemaal open zijn, naar school gaan weer bijna normaal lijkt, heb ik behoefte aan de noodrem te trekken… Wat hebben we nu geleerd van deze bijzondere Coronatijd? We leerden onder andere dat er kinderen zijn die verrassend goed gedijen bij de rust van goed onderwijs op afstand. En dat de Centrale Eindtoets niet persé nodig is om de basisschool goed af te ronden. Ook dat het niet meevalt voor een leerkracht om bij het geven van thuisonderwijs net zoveel uren op z’n billen te zitten als kinderen anders in de klas doen… Een andere les die de Coronacrisis ons leerde overstijgt het schoolniveau en gaat over de onmiskenbare opvangfunctie van het basisonderwijs.

De rol van zonde, kwaad en gebrokenheid in de onderwijscontext

Partnerschap TU Kampen & LVGS

NIEUWSBRIEF JUNI | Zonde, het kwaad, gebrokenheid: zijn dat nou termen die belangrijk zijn voor het onderwijs? Onderwijs wil bijdragen aan ontwikkeling, aan groei en het tot bloei komen van kinderen en jongeren. Het is iets positiefs. Het christelijke geloof spreekt echter ook van zonde, kwaad en gebrokenheid in de schepping en in ons leven. Dat dat een realiteit is waar we niet omheen kunnen. Is het belangrijk om daar oog voor te hebben in de omgang met jongeren, in je visie op onderwijs? Lees meer over een van de projecten als onderdeel van het partnerschap TU Kampen en LVGS.

Column | Vaak ben je te bang

Door: Arnoud Messelink, n.a.v. de conferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’ die in februari plaatsvond in Het Spant in Bussum
NIEUWSBRIEF JUNI | Zo’n 16 jaar geleden werd ik als leerkracht van groep 8 benaderd door een moeder. Zij vroeg of het mogelijk was om haar meervoudig gehandicapte zoon voor een aantal uren per week mee te laten doen met mijn groep. Oef… daar moest ik even over nadenken. Ik weet nog dat ik veel beren op de weg zag. Ik had er geen ervaring mee. Ik had er geen verstand van. Ik wist niet hoe de andere kinderen zouden reageren. Ik had geen idee hoe het organisatorisch allemaal moest. Ik wist niet hoe ik met hem moest communiceren. En verschonen zag ik absolúút niet zitten.


AGENDA

 

OVER LVGS

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) is de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in Nederland. Het verband functioneert als een netwerkorganisatie van besturen van onderwijsinstellingen die werk willen maken van goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs in Nederland. LVGS richt zich daarbij op de onderlinge samenhang en identiteitsontwikkeling van de gereformeerde onderwijsinstellingen en/in samenwerking met andere christelijke onderwijsinstanties. Identiteit is de focus van LVGS, zowel in de belangenbehartiging als in de activiteiten van LVGS.

>>