LVGS

NIEUWS

Vorming ‘zichtbaar’ maken

NIEUWSBRIEF NOV | Mensen worden gevormd door ervaringen in het leven. Je kunt dat organiseren, door leerlingen een ervaring te laten opdoen en ze er vervolgens op te laten reflecteren. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want reflecteren: hoe doe je dat? Wij kwamen een methode op het spoor die eigenlijk heel goed past bij vormende ervaringen: de rubrics. Deze werkwijze is door Remmert Daas van de UvA uitgewerkt voor reflectie op burgerschapsvorming. In dit artikel lees je hoe we bij GSR hier gebruik van hebben gemaakt.

Verus en LVGS kiezen voor versterking diversiteit onderwijs

09-10-2020 | Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) zal opgaan in Verus, de vereniging van katholiek en christelijk onderwijs. Dat staat in een overeenkomst ondertekend door de voorzitters van beide organisaties tijdens de algemene ledenvergadering van LVGS op vrijdag 9 oktober 2020. In een tijd waarin vanzelfsprekendheden verdwijnen, identiteitsvraagstukken complexer zijn en er kansen ontstaan in de samenwerking met andere christelijke schoolbesturen heeft LVGS ervoor gekozen om op te gaan in Verus. Die organisatie verenigt schoolbesturen rond de vrijheid van onderwijs en kent een diverse achterban met veel identiteitskleuren. Binnen dit sterke collectief wordt actief ingezet op het oprichten én versterken van netwerken, waarin schoolbestuurders en schoolleiders elkaar inspireren en kennis en ervaringen delen.

Sluitstuk en nieuw begin

Door Marnix Niemeijer, voorzitter LVGS

09-10-2020 | Het tekenen van de overeenkomst tussen LVGS en Verus vandaag is het sluitstuk van een proces dat jaren geleden begonnen is. Je zou als begin het moment kunnen noemen waarop LVGS besloot van een vereniging met een landelijk bureau een netwerk te worden. Dat was in 2011. Toen werd ook besloten om een structurele samenwerking te zoeken met Verus (dat toen nog De Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs heette). Die samenwerking kreeg een gezicht doordat de voorzitter van LVGS (op dat moment de enige in dienst zijnde betaalde kracht) kantoor ging houden bij Verus. Ook doordat hij deelnam aan interne Verus overleggen, zoals het belangenbehartigersoverleg. Verder verzorgde Verus een aantal financieel-administratieve diensten voor LVGS. De structurele samenwerking werd tenslotte ook zichtbaar in het creëren van een dubbellidmaatschap: alle LVGS-leden werden ook lid van Verus. Zo kregen de LVGS-scholen toegang tot de inhoudelijke en zakelijke dienstverlening van Verus.

Een Auctor® in het Voortgezet Onderwijs

NIEUWSBRIEF JUNI | Greijdanus, een school voor Voortgezet Onderwijs met vier vestigingen in het Oosten van Nederland, neemt het initiatief om per 1 augustus a.s. te starten met een Auctor®. Daarvoor kiezen we het thema ‘Brede vorming’. Dit is voor zover wij weten uniek in Nederland. Een Auctor® is het equivalent in het Voortgezet Onderwijs van de Practor en de Lector in respectievelijk het MBO en HBO. Greijdanus ziet de noodzaak en mogelijkheden voor deze rol in het VO. Gelet op de ontwikkelingen in de eigen school en de bredere maatschappelijke ontwikkelingen is het onderwerp ‘Brede vorming’ een speerpunt. Auctoren zullen op veel meer plekken in het Voortgezet Onderwijs een plek moeten krijgen.


AGENDA

LVGS vanaf 1 januari 2021 ‘in liquidatie’

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) heeft op zijn ALV van 11 december 2020 het besluit genomen ‘tot ontbinding en vereffening’. De ontbindingsdatum is 31 december 2020. In de periode volgend op de ontbinding vindt de vereffening plaats en zal ‘een rekening en verantwoording’ worden opgesteld. Vanaf 1 januari 2021 is LVGS dus ‘in liquidatie’ totdat de vereffening is afgerond. Lees meer

>>