LVGS

NIEUWS

De rol van zonde, kwaad en gebrokenheid in de onderwijscontext

Partnerschap TU Kampen & LVGS

NIEUWSBRIEF JUNI | Zonde, het kwaad, gebrokenheid: zijn dat nou termen die belangrijk zijn voor het onderwijs? Onderwijs wil bijdragen aan ontwikkeling, aan groei en het tot bloei komen van kinderen en jongeren. Het is iets positiefs. Het christelijke geloof spreekt echter ook van zonde, kwaad en gebrokenheid in de schepping en in ons leven. Dat dat een realiteit is waar we niet omheen kunnen. Is het belangrijk om daar oog voor te hebben in de omgang met jongeren, in je visie op onderwijs? Lees meer over een van de projecten als onderdeel van het partnerschap TU Kampen en LVGS.

Column | Vaak ben je te bang

Door: Arnoud Messelink, n.a.v. de conferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’ die in februari plaatsvond in Het Spant in Bussum
NIEUWSBRIEF JUNI | Zo’n 16 jaar geleden werd ik als leerkracht van groep 8 benaderd door een moeder. Zij vroeg of het mogelijk was om haar meervoudig gehandicapte zoon voor een aantal uren per week mee te laten doen met mijn groep. Oef… daar moest ik even over nadenken. Ik weet nog dat ik veel beren op de weg zag. Ik had er geen ervaring mee. Ik had er geen verstand van. Ik wist niet hoe de andere kinderen zouden reageren. Ik had geen idee hoe het organisatorisch allemaal moest. Ik wist niet hoe ik met hem moest communiceren. En verschonen zag ik absolúút niet zitten.

Wet Kwint/Westerveld aangenomen in Tweede Kamer

17-12-2019 | Scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van een schoolreisje of buitenlandse reis als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Met een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld heeft de Tweede Kamer vanmiddag ingestemd. De scholen moeten dit ook expliciet vermelden in de schoolgids. Volgens de Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP), die het wetsvoorstel schreven, levert de vrijwillige ouderbijdrage nu te veel sociale druk op bij ouders die dit niet kunnen betalen. Ook bevordert het de ongelijkheid tussen leerlingen. Daarom moet die bijdrage weer echt vrijwillig worden. LVGS was onderdeel van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die het initiatief ondersteund heeft en ondersteunt.

OVER LVGS | Over vrijheid en verantwoordelijkheid, over geven en ontvangen

NIEUWSBRIEF DEC | In 2019 was ‘de vrijheid van onderwijs’ weer vaak in het nieuws. Het is geen verrassing dat LVGS een principieel voorstander is van de vrijheid van onderwijs. Het gaat om de vrijheid die ouders hebben om een school te kiezen die bij hun kind past, die aansluit op hun levensvisie of levensovertuiging. De publieke, maatschappelijke ruimte die onderwijs inneemt, behoort niet alleen de overheid toe, maar vooral de burgers. Individueel en collectief. De bedoeling van de vrijheid van onderwijs is verbonden met deze overtuiging, maar ook met de overtuiging dat ons maatschappelijk bestel van onder opgebouwd is en wordt, en niet van bovenaf wordt uitgedacht en neergezet. In een tijd als de onze is het van belang dat deze vrijheid van onderwijs weerbaar wordt gemaakt. Lucebert mocht dan wel dichten dat ‘alles van waarde weerloos is’, maar daarmee is niet gezegd dat we het zomaar uit onze handen mogen laten vallen. Het vraagt een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, vanuit de breedte van de politiek en de onderwijswereld.

Column | Identiteitsgebonden benoemingsbeleid: een voortdurende schoolstrijd

Door: Jan Westert

NIEUWSBRIEF DEC | Dr. Niels Rijke heeft een vuistdik en zeer lezenswaardig proefschrift[i] afgeleverd over het identiteitsgebonden benoemingsbeleid op orthodox-protestantse scholen. Ik mocht een bijdrage leveren op het symposium voorafgaand aan zijn promotie. Een kernaspect van de vrijheid van onderwijs is het benoemingsbeleid. In de loop der jaren is dat benoemingsbeleid door de botsing met mensenrechten en het recht op privacy minder vanzelfsprekend geworden. Ik raad bestuurders en toezichthouders aan om het boek aan te schaffen. Het is een spiegel om diep in te kijken.


AGENDA

 

OVER LVGS

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) is de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in Nederland. Het verband functioneert als een netwerkorganisatie van besturen van onderwijsinstellingen die werk willen maken van goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs in Nederland. LVGS richt zich daarbij op de onderlinge samenhang en identiteitsontwikkeling van de gereformeerde onderwijsinstellingen en/in samenwerking met andere christelijke onderwijsinstanties. Identiteit is de focus van LVGS, zowel in de belangenbehartiging als in de activiteiten van LVGS.

>>