04
MRT
2019

Paarse Vrijdag bij GSR

Burgerschap in de praktijk

NIEUWSBRIEF MAART | Paarse vrijdag; het is een fenomeen dat de laatste jaren tot steeds meer scholen is doorgedrongen. Ook op de GSR besteedden we er in december 2018 aandacht aan. En dat is niet vanzelfsprekend. De Paarse vrijdag is een dag die door de landelijke LHBT-organisaties wordt georganiseerd. Het is terecht om aandacht te vragen voor de LHBT-ers; we komen ze ook binnen de GSR tegen. Wij willen graag een veilige school zijn, voor iedereen en in allerlei situaties. Daarom besloten we om deze vrijdag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Een werkgroepje van leerlingen en medewerkers van de school heeft de dag verder voorbereid.

We hebben een eigen logo ontwikkeld, om binnen de school bekendheid te geven aan Paarse vrijdag. Dat is gebruikt op een poster, die in een paar varianten binnen de school is opgehangen in de week voorafgaand aan de dag zelf. Op vrijdag 14 december kreeg iedereen die de school binnen kwam een paars lintje aangeboden, dat je om je pols kon knopen. Zo maakte iedereen die dat wilde duidelijk dat hij het motto van de dag steunde: ‘je mag er zijn!’. Er werden paarse snoepjes uitgedeeld en in de pauze brandde een paarse fakkel op het schoolplein. Al met al een ingetogen manier om aandacht te vragen voor een veilig schoolklimaat, ook in relatie tot seksuele diversiteit.

De waardering voor deze dag verschilde. Naast waardering waren er ook kritische vragen. Besteden we hiermee niet te weinig kritische aandacht aan homo-organisaties die vanuit een heel andere opvatting zich inzetten voor vrijheid van LHBT-ers? Sommige ouders ervaren de aandacht voor LHBT-ers als onveilig, omdat hun kind erdoor in verwarring wordt gebracht. Dat valt tot op zekere hoogte te begrijpen, zeker als je allerlei websites bezoekt waar ook aandacht voor de Paarse vrijdag wordt gevraagd. Dat gebeurt dan vaak niet in een christelijke context. Tegelijk: er zijn ook ouders die blij zijn met de manier waarop de GSR aandacht vraagt voor seksuele diversiteit.

We zijn blij met de support die we horen over onze aanpak. Ook de kritische reacties nemen we mee, als signalen die aansporen tot zorgvuldigheid. Het is een goede oefening in burgerschap. Hoe ga je om met tegengestelde meningen bij mensen? Wat is een goede reactie wanneer er iets gebeurt waar je vragen bij hebt, of waar jij het niet mee eens bent? Dat gesprek gaan we niet uit de weg. Als je het respectvol kunt voeren, is het waardevol voor iedereen die eraan mee doet.

Door Huib van Leeuwen, GSR