17
JUN
2019

OVER LVGS | Samen werk maken van voluit christelijk onderwijs

NIEUWSBRIEF JUNI | In de afgelopen maanden heb ik gesproken met zo’n dertig bestuurders – en soms ook met directeuren – van scholen die goed en expliciet christelijk onderwijs voorstaan. Allen waren lid van Verus, een aantal ook van LVGS. In de gesprekken draaide het met name om de vraag hoe Verus ook deze scholen naar de toekomst toe goed kan blijven bedienen. Wat is daarvoor nodig binnen de vereniging en binnen de werkorganisatie?

Ik vond het in het algemeen mooie ontmoetingen. Er is nog steeds een fors aantal scholen in Nederland dat voluit vanuit het christelijk geloof onderwijs wil vormgeven. Er zijn verschillende tradities, gewoontes, rituelen, taalkleden, enz. enz. Maar deze verscheidenheid is echt niet groter dan die door de Geest werd doorbroken op de Pinksterdag. In de komende zomermaanden zal het bestuur van LVGS de leden dienen met een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Vanuit mijn functie als kwartiermaker zal ik dat ook doen richting het MT van Verus.

Wat betreft de inhoudelijke initiatieven die op de rol staan voor 2019: het driejarig partnerschap tussen LVGS en de Leerstoel ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’ is in mei door beide partijen ondertekend. Ook het programma rond (burgerschap)vorming, waarin naast GSR en Greijdanus ook Verus en de TUK participeren, is opgestart. Beide initiatieven ontvangen van LVGS een financiële bijdrage uit het potje ‘Stimulansgelden identiteit’.

Tot slot zal in samenwerking met Verus in de komende weken feedback worden gegeven in de laatste consultatieronde inzake curriculum.nu. Enkele LVGS-scholen zullen daarbij input geven.

De komende maanden daalt de zomervakantie op ons neer. Een tijd van relatieve rust. Alvast een goede, re-creatieve vakantie gewenst.

Marnix Niemeijer, voorzitter LVGS  

> Lees meer over LVGS in de samenvatting van het LVGS-bestuursverslag 2018.