25
JUN
2018

OVER LVGS | Openheid en eigenheid

18-06-2018 | Net als bij voetballen heeft iedereen in Nederland een mening over het onderwijs. Iedereen is immers linksom of rechtsom een ervaringsdeskundige. Ook de scholen die zich verbonden weten met LVGS hebben een mening: onderwijs heeft ten diepste te maken met de gewetensvrijheid van ouders – en bij het ouder worden: ook van leerlingen/studenten – om te kiezen voor onderwijs dat bij de eigen visie op een goed leven past. Wie ben je? Wie wil je zijn? Aan welke (wereld)samenleving wil je bijdragen? Heel kort gezegd vinden LVGS-leden dat onderwijs ruimte moet geven voor een eigentijdse, betekenisvolle vorming tot burger van het Koninkrijk van God en de gerechtigheid die daar bij hoort.

Intussen zitten we onmiskenbaar in een tijd van transitie: op mondiaal niveau en op nationaal maatschappelijk niveau, wat betreft onderwijs en wat betreft de geloofsgemeenschappen van waaruit de scholen die LVGS vormen zijn voortgekomen. Het is niet één-twee-drie te zeggen waar al deze transities in zullen resulteren. Wel is duidelijk dat LVGS zoekt naar nieuwe balansen tussen openheid en eigenheid.

Goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs
Zo zoeken we openheid door de verbinding te zoeken met andere scholen die gaan voor goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs. Onderwijs waarbij de Bijbel bron en leidraad is. Het traject met Verus staat in dit teken. Tegelijkertijd focussen we in het identiteitstraject dat drie jaar geleden met ‘Identiteit Als Sterk Merk’ begonnen is, op het steeds weer actualiseren van een betekenisvolle eigenheid. Hoe laten we ons inspireren door onze bronnen?

Ook in het nieuwe cursusjaar gaan we hier mee verder. In het besef dat als de Heer het huis niet bouwt, de bouwers tevergeefs zwoegen.

Marnix Niemeijer, voorzitter LVGS

> Lees in de Samenvatting van het LVGS bestuursverslag (2017) meer over de versterking van goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs.