05
NOV
2018

Op zoek naar christelijk personeel met onderwijstalent?

Een interview met Ria Havinga, projectleider van vacatureplatform Onderwijstalenten.nl 

NIEUWSBRIEF NOV | Onderwijstalenten.nl is sinds 2010 een HRM-dienstverlening van LVGS voor scholen die zich herkennen in een werkgeversprofiel dat werk wil maken van goed expliciet christelijk onderwijs. Het is een online vacatureplatform waar onderwijswerkgevers en werkzoekenden elkaar kunnen vinden. Specifiek ingericht om herkenbaar christelijk onderwijs bij vacaturezoekers op de kaart te zetten. Een interview met Ria Havinga, projectleider van Onderwijstalenten.

Ria, er zijn al heel veel vacatureplatforms, waarom dan toch Onderwijstalenten?
Onderwijstalenten is het enige recruitmentplatform in Nederland dat zich uitsluitend op het onderwijsveld richt voor de werving van personeel met een herkenbare christelijke identiteit. Het uitzetten van vacatures via grote reguliere platforms levert werkgevers veel extra werk op, omdat er te veel reacties binnenkomen van mensen die niet passen bij de christelijke identiteit die gevraagd wordt bij de aanname van personeel. Veel sollicitanten hebben geen referentiekader meer voor het belang van de christelijke levensbeschouwing in het onderwijswerk. Daardoor kan gemakkelijk negatieve imagovorming ontstaan over deze christelijke onderwijswerkgevers.

Wat is het doel van Onderwijstalenten?
Onderwijstalenten is van meet af aan opgezet als vacatureplatform met een duidelijke imagodoelstelling. Talent, christen-zijn en onderwijs wordt positief met elkaar verbonden. Scholen kunnen zich profileren als aantrekkelijk werkgever. Er is krimp in de markt, door personeelstekorten. We willen met Onderwijstalenten scholen helpen met het vinden van geschikt onderwijskundig personeel. 
Er is daarom bewust gekozen voor een online vacatureportaal, omdat met adverteren via printmedia (kranten, opiniemagazines, kerkbladen) niet meer de doelgroep van 25 tot 50 -jarigen bereikt kan worden. Met name de doelgroep tussen 25-35 jaar is digitaal georiënteerd bij het lezen van nieuws en het zoeken naar vacatures.

De lancering van Onderwijstalenten kwam precies op tijd: in de periode van abonnee-afname van dagbladen en groeiende personeelstekorten door de vergrijzing. Onderwijstalenten is vanaf toen spectaculair gegroeid qua inschrijving van werkzoekenden en bereik van de doelgroep.

Het is een succes dus. Vertel eens waarom?
De achtergrond is net geschetst geschetst. Voor 2010 werd doorgaans een advertentie in een zaterdagkrant geplaatst. Wilde je werk in het onderwijs, dan moest je elke zaterdag diverse kranten naslaan. Nu zoeken mensen gericht digitaal op hun smartphone naar onderwijsvacatures.

De website Onderwijstalenten wordt goed bezocht. De bezoekersaantallen en inschrijvingen op de tweewekelijkse vacaturemailing zijn daarbij veelzeggend.
Omdat Onderwijstalenten naast plaatsing op het eigen platform alle vacatures ook digitaal uitzet via social media (Twitter, Facebook, LinkedIn), worden vacatures gemakkelijk via online netwerken gedeeld, waardoor het bereik extra groot wordt. Daarnaast hebben werkgevers de mogelijkheid om rechtstreeks alleen hun vacature uit te zetten via een individuele vacaturemailing bij ingeschrevenen voor dergelijke vacatures. En die komt op de eigen smartphone van de ontvanger binnen.

Het platform is ook een succes in de zin van kostenbesparing voor onderwijswerkgevers. Onderwijstalenten is een non-profit platform. Vergeleken met de situatie voor 2010 besparen onderwijswerkgevers een veelvoud aan onderwijsbudget voor het plaatsen van advertenties. Een advertentie op Onderwijstalenten kost 200 en heeft een plaatsingstermijn van een maand. Een advertentie in een krant kost minimaal 850 euro en staat er maar een dag. Voor het inhuren van een recruiter of een selectiebureau betaal je een veelvoud. De genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Daarbij is Onderwijstalenten een soort coöperatie van werkgevers die het succes van het platform ook aan andere christelijke onderwijswerkgevers gunnen. Zeker in tijden van grote lerarentekorten! Ze weten dat onderwijs niet alleen bestaat uit kennisoverdracht. Het gaat altijd om de vraag: waarom geef je onderwijs en waartoe? Uiteindelijk is de christelijke identiteit de hoofdreden waarom ouders hun kind nu juist naar jouw school sturen. Het onderwijzend personeel dat voor de klas staat is daarin essentieel. In seizoen 2017-18 zijn er twaalf nieuwe christelijke werkgevers gebruik gaan maken van Onderwijstalenten.

Dus werkgevers zijn enthousiast over het platform?
Het plaatsen en onder de aandacht brengen van vacatures bij kandidaten is eenvoudig met Onderwijstalenten. Daar zijn ze enthousiast over. Er is een werkgeversportaal, dat overzicht biedt op alle sollicitanten, waarbij het gebruik volgens de privacywetgeving (AVG) gewaarborgd is. Doorgaans zijn er voldoende kandidaten die reageren. Het aantal reacties op de vacatures is met name in 2018 door het groeiend lerarentekort wel afgenomen. Daar hebben alle onderwijswerkgevers last van en dat is een landelijk probleem dat ook landelijk aangepakt moet worden. Helaas kan een vacatureplatform het lerarentekort niet ondervangen.

Ria Havinga en Leonie Enter (CorDeo) bij de stand van Onderwijstalenten, Marnix Academie in Utrecht