23
SEP
2019

Onderzoek naar voordelen kleinere schoolbesturen en menselijke maat

20-09-2019 | Er komt een onderzoek naar schaalgrootte van schoolbesturen in het onderwijs. Een motie van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) met die strekking is onlangs aangenomen. VBS – en ook LVGS – ziet dit onderzoek als erkenning voor het pleidooi voor het belang van kleinere schoolbesturen en behoud van de menselijke maat in het onderwijs.

Op VBS.nl staat hierover:

“De motie van Westerveld verzoekt de regering, voor- en nadelen in kaart te brengen van verschillende schaalgrootten in het onderwijs en hierbij rekening te houden met de menselijke maat, goed bestuur en regionale factoren. VBS heeft steeds gepleit voor nader onderzoek naar de voordelen van kleine schoolbesturen. ‘De politiek en andere stakeholders in het onderwijs stellen weliswaar de menselijke maat centraal, maar concrete maatregelen ter waarborging blijven uit en er gaat zelfs impliciete druk op schoolvergroting van veel maatregelen uitgaat. Daarom vinden wij het belangrijk dat dit nader in kaart wordt gebracht’, zegt Edward Moolenburgh, directeur VBS.

Wat VBS betreft wordt in het onderzoek breed gekeken of kleinschaligheid en menselijke maat inderdaad beter zijn voor leerlingen, onderwijsprofessionals, bestuurders en ouders. Dat niet alleen vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, maar ook kijkend naar kwaliteit in brede zin en tevredenheid van deze betrokkenen.”

Lees meer over de reactie van Lisa Westerveld en VBS-directeur Edward Moolenburgh op VBS.nl.