05
JUL
2016

Marnix Niemeijer nieuwe voorzitter LVGS

05-07-2016 | Marnix Niemeijer (1960) is de beoogd nieuwe voorzitter van het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS). Het bestuur draagt hem voor aan de leden.

Niemeijer startte zijn carrière in het onderwijs na een studie Nederlands. Hij werkte daarnaast als bestuurder van Tear, directeur van Philadelphia en regiodirecteur Azië bij ZOA. In deze rollen werkte hij in het politieke veld van belangenbehartiging, was verantwoordelijk voor de introductie van de Micha campagne in Nederland en smeedde nationale en internationale allianties om de situatie van mensen met een grote maatschappelijke achterstand te verbeteren.

Nieuwe verbindingen

In zekere zin sluit de nieuwe uitdaging van Marnix Niemeijer aan bij de opdracht die hij ook in zijn vorige functie zag. “Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden”, is een oud Afrikaans gezegde. Wat deze wijsheid duidelijk maakt is, dat een gemeenschap waar vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding centraal staan, veel betekent voor een (jong) mensenleven“. Niemeijer: “Ook voor onze samenleving hebben deze woorden veel waarde, al ziet het dagelijks leven van veel jongeren er heel anders uit.

Met ook de verschillen die er zijn tussen een Afrikaans dorp en een Nederlandse school, kun je op micro niveau de school zien als zo’n gemeenschap. En het is fantastisch wanneer schoolverlaters hun school zo waarderen. Op macro niveau zie je dat we in een tijd van allerlei veranderingen en overgangen leven. Een tijd waarin naar nieuwe verbindingen moet worden gezocht. Het vraagt van LVGS-schoolbestuurders om een bereidheid dat te delen; het vraagt verder om een open, dankbare blik richting verwante tradities, naar wat zij hebben ontvangen.”

Transformatie

Het LVGS is bezig met een proces van transformatie. De schoolbesturen ontwikkelen zich van kerk gebonden organisaties steeds meer naar scholen waar vanuit een gedeelde grondslag zichtbaar wordt, wat de betekenis is van de boodschap van de Bijbel voor het leven, in inhoud, pedagogiek, didactiek en de plek in de samenleving. Dit gebeurt onder de titel ‘Identiteit als Sterk Merk’. Daarin wordt de verbinding gezocht met ander christelijk onderwijs.

Niemeijer volgt Jan Westert op, die begin november zal aftreden. Westert was de eerste voorzitter van het LVGS nieuwe stijl, met focus op identiteit en de specifieke belangen van het gereformeerd onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Verus, de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.