21
JUN
2018

‘Leren van binnenuit’ op de ARS

Bijzonder onderwijsconcept in de spotlight

16-06-2018 | De Dr. A. Risaeusschool (ARS) in Hardenberg werkt door de hele school heen met het concept ‘Leren van binnenuit’. Het begon met een cursus kernreflectie binnen het team. Het denken en werken vanuit (door God gegeven) kernkwaliteiten werd zo gewaardeerd, dat men besloot dit te gaan vertalen in het werken met de kinderen op school, zo vertelt leerkracht en onderwijsinnovator Klaas Veldman van de ARS. Inmiddels is het een heus onderwijsconcept geworden met doorwerking tot in het contact met ouders, externe partners, maar ook het kinder- en jeugdwerk in de plaatselijke kerkelijke gemeente.

“Op basis van de theorie van Fred Korthagen hebben we de afgelopen jaren in alle lagen van de organisatie een manier van werken ingevoerd waarbij we steeds op zoek zijn naar en rekening willen houden met ieders binnenkant: competenties, overtuigingen, idealen en kernkwaliteiten.” Klaas Veldman | Bron: lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl

Leren van binnenuit is geënt op de positieve psychologie, die uitgaat van het principe dat je sterke kanten en idealen functioneren als motor voor je ontwikkeling. Als je dáárin gekend en gestimuleerd wordt (via het herkennen, benoemen en erkennen van je kernkwaliteiten), wordt je intrinsieke motivatie gevonden en kom je in een ‘flow’. Natuurlijk loop je ook tegen belemmeringen aan: je eigen beperktheid, zonden, beperkingen bij anderen, in je gezinssituatie, enzovoorts. Deze worden open besproken.

“Krachtgericht coachen helpt om de kernkwaliteiten van leerlingen naar boven te halen. We leren leerlingen hun kwaliteiten te herkennen, benoemen en erkennen. Door kernreflectie toe te passen, dring je door tot de diepere lagen. Zie het als het afpellen van een ui. Uiteindelijk blijven de kernkwaliteiten en idealen over: samen vormen ze een motor om te leren. Het is wel cruciaal dat jij en je leerlingen belemmeringen leren zien en benoemen. En kwetsbaar durven zijn. Daarvoor is veiligheid nodig.”
Klaas Veldman | 
Bron: artikel ‘Krachtgericht coachen’ in VIAA magazine

Je leert ‘liften’ tussen je denken, voelen, willen en doen. Dat maakt je een completer mens. En je leert rekening houden met elkaar, met elkaars kwaliteiten én eigenaardigheden. In navolging van Michael Fullan stelt schoolleider Wilco Nijland: “Transparantie, geen veroordeling en goede hulp leidt tot ontwikkeling”. De school integreert deze manier van werken met het relatiemodel, waarin liefde centraal staat: voor God, jezelf, elkaar en de schepping.

Door ‘leren van binnenuit’ voelen medewerkers en leerlingen zich gezien, gekend en geliefd, omdat ze de door God gegeven kwaliteiten mogen inzetten. Hierdoor voelen zij zich verantwoordelijk en gemotiveerd voor hun eigen leren en ervaren zij daarin plezier.

> Klik hier voor een samenvatting van het onderwijsconcept ‘Leren van binnenuit’.
> Lees hier het Artikel in VIAA magazine nummer 5 over krachtgericht coachen bij ARS.
> Bekijk hier de blog van Klaas Veldman over de LOF subsidie die de school heeft gekregen voor het ontwikkelen van een cursus voor nieuwe leerkrachten.


De ARS is de afgelopen jaren vanuit VIAA begeleid door Tiemen Zijlstra. De hogeschool gebruikt krachtgerichte coaching, waarbij kernreflectie wordt toegepast, om de studenten in hun ontwikkeling te begeleiden. Dat wat op de opleiding met betrekking tot kernreflectie wordt geleerd kunnen studenten op de ARS in praktijk zien. Er ligt een stevige verbinding. Fred Korthagen heeft op het Velon-congres (feb 2018, Roermond) over deze cross-overs tussen opleiding en werkvloer een workshop verzorgd waar leerlingen van de ARS, Tiemen Zijlstra en Rolf Robbe (VIAA) een bijdrage hebben geleverd.