04
MRT
2019

Interview | What you see is what you get

Marnix Niemeijer in gesprek met Roelof van den Berg, bestuurder van NoorderBasis

NIEUWSBRIEF NOV | Een grote tafel vangt je blik als je de kamer binnenloopt van Roelof van den Berg. Hij houdt van het gesprek. Niet iemand die graag over koetjes en kalfjes praat. Daar is hij niet zo sterk in, vindt hij zelf. Wel is hij uit op echt contact: elkaar in de ogen kijken, het inhoudelijke gesprek dat best scherp mag zijn, maar ook humor en gezelligheid. Op de lange wand is een grote, lange afbeelding van Kidspraise te zien. Ook dat is Roelof. Actief je inzetten voor de schoolgemeenschap: daar waar leerlingen, ouders en collega’s het samen goed hebben en God ontmoeten. Gemeenschapszin, bergen energie en veel enthousiasme.

De zon schijnt als ik aan de grote tafel aanschuif in het bestuurskantoor van NoorderBasis in Noordhorn. Ik blijf het apart vinden om zo’n bestuurskantoor op een bedrijventerrein aan te treffen en niet als onderdeel van een schoolgebouw. Maar wanneer Roelof begint te praten is het schoolgebeuren niet meer ver weg. “Voor wie ben ik als bestuurder? Natuurlijk voor de leerlingen en de schoolgemeenschappen. Mijn ego mag dat belang niet in de weg staan. Het vraagt om een luisterende houding, om een analytisch vermogen en om in gesprekken met collega’s op dat belang aan te sturen (de why-vraag). Soms vraagt het ook om nuchtere moed.”

Zwarte Piet
Ruim en jaar geleden kwam hij in het nieuws omdat NoorderBasis de Zwarte Piet in de ban deed. Dat zorgde voor rumoer, en in de (sociale) media waren de sterke veroordelingen niet van de lucht. “Nu kun je je bij een issue als Zwarte Piet in een breed maatschappelijk debat laten meeslepen, maar dat wilde ik niet. Voor mij was het punt dat sommige leerlingen last hadden van Zwarte Piet. Vanuit de pedagogische opdracht om je actief in te zetten voor een veilig klimaat voor elke leerling, was het voor mij duidelijk dat Zwarte Piet in zijn klassieke verschijning voorbij was.” Dit voorval typeert Roelof. Hij is onbevangen en parkeert zichzelf soms dwars op de weg. Waar komt dat vandaan?

Anders zien
“Toen ik 14 was, werd mijn moeder ziek – een ernstige longziekte die ook even aanhield. Gelukkig is zij blijven leven, maar ik realiseerde mij toen op een voor mij nieuwe manier hoe belangrijk contact was. Met familie, met vrienden. De waarde van ontmoeting, het gesprek, trouw.”
Ook het contact met een leraar op de middelbare school heeft hem gevormd. “Ik was niet een gemakkelijke jongen in die tijd. Zo werd ik er in HAVO 4 regelmatig uitgestuurd; ik ben zelfs verschillende keren geschorst. Jan Hendrik Loonstra, leraar Nederlands, had aandacht voor mij, ging het gesprek aan. Ik was voor hem niet het enfant terrible dat anderen in mij zagen. Ik was Roelof. Dat zien van hem, dat gezien worden door de ander, heeft mij erg goed gedaan en was een levensles. Dat ik weinig gevoel heb voor hiërarchische verhoudingen en in mijn medewerkers allereerst de mens zie, komt misschien daar wel vandaan. Ook het feit dat ik met enige regelmaat tegen de schooldirecteuren zeg dat ze tijd voor zichzelf moeten nemen, heeft daarmee te maken.” Roelof weet nog steeds dat Piet Dijkstra, voorzitter van de Friesland scholengroep en één van de rechtsvoorgangers van Noorderbasis, op een keer tegen hem zei dat hij te zwaar was. Piet voerde het gesprek zo dat Roelof – na eerst allerlei externe factoren te hebben genoemd – uiteindelijk bij zichzelf uitkwam: “Ik moest mijn leven en eetgewoonten veranderen. Zelfconfrontatie.”

Cultuurdrager
Deze openheid en eerlijkheid valt op en tegelijkertijd ook niet. In Roelofs woorden: “What you see is what you get.” Johannes Weening, de tweede man op NoorderBasis die ergens tijdens het gesprek is aangeschoven, beaamt dit. Op mijn vraag wat je dan ziet, geeft hij aan dat hij in Roelof een collega ziet die afstanden overbrugt. “Zijn basishouding is er één van: naast iemand gaan staan. Hij komt niet in de eerste plaats naar scholen toe om een boodschap te communiceren, maar om te zien en te horen. Daarin is Roelof een cultuurdrager.”

Interview door Marnix Niemeijer

CV | Roelof van den Berg MBA
Opleidingen
Lerarenopleiding algemene en bedrijfseconomie
MBA Nyenrode
Werkervaring
Leraar Gomarus college Drachten (2004-2009)
Coördinator primair onderwijs (2010-2011
Bestuurder NoorderBasis (2011 – heden)