09
DEC
2019

Interview | Een buitenmens die door binnen is gevormd

Marnix Niemeijer in gesprek met Gert Laarman, bestuurder van Florion

NIEUWSBRIEF DEC | Het is op een donkere, regenachtige novemberdag dat ik in Zwolle de bestuursverdieping van Greijdanus binnenloop. Op die verdieping zit niet alleen het bestuursbureau van Greijdanus, maar ook dat van Florion. Ik ben op weg naar Gert Laarman. Met zijn zachte, rustige stem vraagt hij of ik koffie wil. Even later heb ik een kop koffie voor mij staan. Dit kleine gebaar laat een eigenschap van Gert en van zijn leiderschap zien: faciliteren.

Gert werd in 1963 geboren op een boerderij in Oudleusen. Daar woonde hij tot zijn vierde. “Mijn vader had op zeer jonge leeftijd de boerderij – een veehouderij – geërfd van zijn vader. Maar hij ervoer het boer zijn niet als zijn roeping. Nadat hij de boerderij verkocht had, verhuisden we naar Dalfsen. Mijn vader ging in de woningbouw werken.”

Binnen een thuis
Gert spreekt in warme woorden over het gezin waaruit hij komt. Het ouderlijk huis was een thuis, naast regels, was er ook veel ruimte om op te groeien. In de eerste vier jaren op de boerderij was er zoals dat meer gebeurt in Oost-Nederland, ook ruimte voor inwonende grootouders; in Gerts situatie: voor Oepoe. Daar groeide hij op met zijn tweelingbroer en zus. Ook toen hij later vanuit Dalfsen naar de PABO in Amersfoort ging, bleef hij thuis wonen. Dat mocht wat reistijd kosten.

Buiten zijn
In zijn herinnering laat zijn jeugd veel van het goede leven zien. Gert was veel buiten. Banjeren door de weilanden, kikkervisjes vangen, dat soort dingen. En natuurlijk heel veel voetballen. Een liefde die gebleven is; tot zijn 25ste stond hij op het veld, daarna in de zaal. Ook met andere sporten was hij bezig. Zo kon hij uren tafeltennissen met zijn tweelingbroer in de tuin op platgelegde, oneffen, deuren: die zorgden voor (on)bedoelde effecten. Hij merkte dat hij bij het sporten echt voor de winst ging, maar tegelijkertijd wel goed met verliezen kon omgaan. De trek naar buiten is er nog steeds. De Waddeneilanden. Gert gaat er elk jaar heen voor ruimte en rust.

Buiten de weg naar voren
Wat kenmerkt Gert als bestuurder? In wat voor omgeving gedijt hij en aan wat voor omgeving wil hij werken? “Mijn ervaring is dat werken vanuit hiërarchie eerder mensen blokkeert, dan dat het hen vooruithelpt. Er komt zo gemakkelijk een flinke dosis dominantie in mee. Ik wil graag mensen in hun kracht zetten. Dat doe ik door verantwoordelijkheid weg te geven en door actief te werken aan eigenaarschap. Ook zet ik mij er voor in dat het werk goed gedaan kan worden. Faciliteren is een belangrijk aspect van leidinggeven. En onder dit alles ligt bij mij een vertrouwen dat het goed komt. Je zou mijn stijl van leidinggeven kunnen typeren als: samen op zoek gaan naar de weg vooruit. Leven is vooruitdenken, vooruitkijken. Om bestaande situaties los te laten en patronen te doorbreken is dikwijls ook lef en moed nodig. En humor en enige zelfspot zorgen ook weer voor relativering en ontspanning.”

Buiten door breed te kijken
Het onderwijs is altijd in beweging. Dat geldt ook voor de scholen die met elkaar verbonden zijn in LVGS. Hoe kijkt Gert naar de toekomst? Waaraan zou hij graag zijn steentje bijdragen? “Ik wil graag een bijdrage leveren aan een brede beweging van scholen die er vol voor gaan om christelijk onderwijs eigentijds vorm te geven. Nu is er altijd wel rumoer in het onderwijs, maar het onderwijs is eigenlijk niet zo op verandering gericht. Ik spraak laatst iemand die zei dat het onderwijs van dertig jaar geleden en dat van nu toch nog heel veel op elkaar lijken. Ik moest hem gelijk geven. Denk alleen al aan het woord ‘leerstofjaarklassensysteem’. Een vernieuwingsbeweging is dus een hele klus.

Wanneer ik aan die brede beweging van christelijke scholen denk die van betekenis wil zijn, dan denk ik aan persoonsvorming. Die is essentieel. Voor leerlingen en voor leerkrachten. Het christelijk geloof is gericht op de hele persoon en zo ook op de volle breedte van het onderwijs. Het is geen dingetje erbij. Persoonsvorming in een steeds maar weer veranderende wereld betekent: aandacht blijven geven aan je wortels, levenswijsheid opdoen. Hoe verhoud ik mij tot de mensen en dingen om mij heen? Wie ben ik zelf? In de samenleving waarbinnen wij leven en de leerlingen opgroeien is het kunnen voeren van een dialoog van groot belang. Dat gaat niet vanzelf. Die vaardigheid moet je leren ontwikkelen.”

Ook wat betreft zijn eigen leven is er verlangen om de verbreding te zoeken. Verder dan je comfortzone willen gaan om het goede te doen. Liet Jezus dat ook niet zien tijdens zijn leven op aarde? En op een ander niveau. Sinds kort heeft Gert in Gert Jan Bent een medebestuurder bij Florion. Zo kan Gert naast zijn bestuurlijk werk voor Florion ook betrokken zijn bij een interim – en adviesbureau. Een bewuste keus om zijn blikveld te verruimen. Twee werkwerelden die elkaar bevruchten.

Buiten een weg naar binnen
Bij het afronden van ons gesprek kijkt Gert wat voor zich uit en noemt dan ineens zijn vrouw Janetta en zijn zes kinderen. Janetta doet al heel lang vrijwilligerswerk. Je belangeloos inzetten voor een ander, de trouw die daarin meekomt en het van betekenis zijn in het leven van concrete mensen. Zij is daarin een grote inspiratiebron voor hem. Samen investeren zij richting hun kinderen in wat Gert ‘het creëren van herinneringen’ noemt. Bijvoorbeeld naar Terschelling gaan. Niet persé in één huis, wel op hetzelfde moment. Elkaar zien. Buiten zijn. Ervaringen delen. Je gedachten de vrije loop laten. Leren van je kinderen.

Interview door Marnix Niemeijer,
Voorzitter LVGS

CV| GERT LAARMAN
1985-1988, Leerkracht basisonderwijs, Den Helder
1988-1992, Leerkracht basisonderwijs / adjunct-directeur, Leek
1992-2000, Directeur basisonderwijs, Dronten
2000-2006, Bovenschools directeur GSV Flevo IJssel, Dronten
2005-2006, Bovenschools directeur (interim) VGPO IJsselronde, Zwolle
2007-2016 Algemeen directeur VGPO Accretio, Zwolle
2015-2016, Algemeen directeur (interim), De Zevenster, Zwolle
2017-heden, Directeur-bestuurder Florion, Zwolle
2019-heden, Teamleider van een interim – en adviesbureau in het onderwijs