22
NOV
2019

In gesprek met Arie Slob over identiteit en onderwijs

21-11-2019 | Onderwijsminister Arie Slob spreekt op maandagochtend 2 december op de bijeenkomst van het christelijke netwerk ‘Identiteit als Sterk Merk’. De deelnemers aan de bijeenkomst gaan met de minister in gesprek over ontwikkelingen rond schoolidentiteit. Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs komen in dit netwerk samen om kennis te delen en vorm te geven aan levensbeschouwelijke identiteit in school.

Minister Arie Slob zal spreken over de betekenis van onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. Daarbij gaat hij in op het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen en de toekomst van levensbeschouwelijk onderwijs. De netwerkbijeenkomst gaat over Onderwijs en Identiteit. Minister Arie Slob verzorgt een kort onderdeel en gaat in gesprek met de deelnemers.

De netwerkbijeenkomst is voortgekomen uit projecten en samenwerking tussen LVGS, Verus, het netwerk Identiteit en Kwaliteit en de leerstoel ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’ van de Theologische Universiteit Kampen (Prof. dr. Roel Kuiper).

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Aanwezig zijn betrokkenen van scholen; zowel docenten als bestuurders, belangstellenden en samenwerkingspartners.
Locatie: het Brandpunt te Doorn. Tijd: van 9.45 – 13.00 uur, met afsluitend een lunch. Voor informatie en om je op te geven: zie onderstaande flyer. Van harte welkom!

Informatie: Klaas Koelewijn: 06-36419417