04
MRT
2019

Identiteitsplein.nl: vraagbaak voor leerkrachten

NIEUWSBRIEF MAART | Op het identiteitsplein.nl moeten leerkrachten in het christelijk onderwijs zowel hun vragen als hun ideeën kwijt kunnen. Want het is goed dat een school een dagopening en -sluiting heeft, “maar dat is de saus, en het gaat om de marinade: hoe werkt je geloof door in je dagelijkse lespraktijk?”, zegt Klaas Koelewijn, programmamanager van de leerstoel Christelijke Identiteit aan de TU Kampen. Op 8 februari 2019 is het identiteitsplatform live gegaan.

Waar komt het idee voor dit platform vandaan?
“In 2017 is vanuit de leerstoel door Roel Kuiper, Tirza van Laar en Berber Vreugdenhil een basistheorie voor christelijk onderwijs geformuleerd in het boekje ‘Mensen kunnen bloeien’. Dat draait om de vraag: hoe baseer je pedagogiek en onderwijskunde op je levensbeschouwelijke visie? Om dat in de praktijk te brengen lopen er identiteitstrajecten op verschillende scholen, zoals GSG, GSR, de Passie, Guido, CorDeo en VGPO De Oosthoek. Daarnaast organiseren we jaarlijks drie netwerkbijeenkomsten waarvan de eerste op 8 februari plaats vond en de volgende op 24 mei 2019 gepland staat. Daarnaast wilden we ook iets waar leraren elke dag terecht kunnen. Vandaar dit online platform, genaamd identiteitsplein.”

Wat is er op Identiteitsplein.nl te vinden?
“Ten eerste algemene artikelen en filmpjes, bijvoorbeeld over vorming en talentontwikkeling. Ten tweede kunnen leraren die zelf iets ontwikkeld hebben dit via het platform delen met collega’s. Wie lid wordt kan materiaal uploaden. Dat wordt dan inhoudelijk bekeken door een pedagoog en een onderwijskundige voor het wordt gedeeld met andere leden. Met dit nieuwe platform hopen we met onze partners – zoals het scholennetwerk I&K, hogescholen CHE en Viaa en de koepelorganisaties LVGS en Verus – een netwerk te bouwen van organisaties die zich hard maken voor expliciet christelijk onderwijs; waar leerkrachten geïnspireerd worden daar werk van te maken.”

Wat bedoel je met expliciet christelijk onderwijs?
“Sommige christelijke scholen hebben dat alleen op hun naambordje staan. Anderen vinden ook de normen en waarden en Kerst en Pasen belangrijk. Met expliciet christelijk bedoel ik de scholen die vanuit Bijbelse principes hun onderwijs en pedagogiek vormgeven en waar de leraren ook belijdend christen zijn.”

De term ‘christelijk onderwijs’ klinkt eenduidig, maar ook christenen kijken verschillend naar bijvoorbeeld evolutie of seksualiteit. Is daar ruimte voor op het identiteitsplein?
“Die spannende onderwerpen gaan we zeker niet uit de weg. We moedigen vooral aan de dialoog aan te gaan en het onderwerp toe te passen in de eigen specifieke context. We willen niet te veel kaderen, want het gaat vaak om pastorale onderwerpen waarvan het goed is per situatie te kijken wat nodig is. Maatwerk is belangrijk. We zien dat het onder andere per regio en per denominatie waar de school zich toe rekent heel erg kan verschillen hoe leerkrachten met dingen omgaan. Daar willen we rekening mee houden.”

Op de website wordt de zorg uitgesproken dat het bijzonder onderwijs misschien op de schop gaat. Is dit platform ook om het bestaansrecht van bijzonder onderwijs te bewijzen?
“Dat zou je kunnen zeggen, maar niet vanuit een verdedigend perspectief. Vanuit wie we zijn willen we laten zien dat christelijk onderwijs er echt toe doet en het geen achterhoedegevecht is, maar echt goed onderwijs oplevert. Identiteit en kwaliteit zijn met elkaar verbonden en ik denk dat een christelijke school voor veel kinderen van betekenis kan zijn.”