27
JUL
2017

Publieke presentatie (22 sept 2017) pedagogische en onderwijskundige visie

27-07-2017 | Christelijke scholen worden uitgedaagd te laten zien waar ze voor staan. Er is nieuwe aandacht voor vorming van leerlingen, de identiteit en kwaliteit van onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid van scholen. Dit alles gaat niet zonder pedagogische, onderwijskundige en theologische bezinning.

Samen met de ontwikkelaars van het project ‘Identiteit als sterk merk’ hebben scholen die verbonden zijn aan het LVGS hieraan gewerkt. Het resultaat, verwoord in twee publicaties, is op 22 september 2017 gepresenteerd tijdens een bijeenkomst bij de Passie in Utrecht, georganiseerd door LVGS in samenwerking met TU Kampen en Verus. Prof.dr. Roel Kuiper presenteerde het boekje Mensen kunnen bloeien, een basistheorie voor christelijk onderwijs. Dr. Wolter Huttinga (Verus-LVGS-onderzoeksplaats) presenteerde een daarbij behorende theologie, met de titel Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk.

Bekijk hier de publicaties online:
Mensen kunnen bloeien – een basistheorie voor christelijk onderwijs
Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk – een theologie voor christelijk onderwijs