11
OKT
2018

Greijdanus heeft eigen keurmerk: GO

09-10-2018 | Vanaf vandaag draagt Greijdanus een eigen keurmerk: GO. GO is het resultaat van een jarenlang proces waarbij de christelijke identiteit op verschillende manieren zichtbaar wordt en doorwerkt in het héle schoolklimaat: het onderwijs, de positie van jongeren en medewerkers, de inrichting van gebouwen en de betekenis van de school voor het welbevinden van de jongeren.

Die samenhang vanuit verschillende onderwerpen en de brede doorwerking van de christelijke missie, maakt GO ook onderscheidend ten opzichte van andere VO-scholen. De scholengemeenschap wil hiermee voorop lopen in de christelijke vorming van jongeren, waarbij de veranderingen langzaam maar zeker zichtbaar worden in de hele scholengemeenschap. GO staat voor christelijk VO en geeft beweging en groei aan, want de school wil de identiteit van de school blijven ontwikkelen.

Wat zie je nu al van GO terug binnen Greijdanus?

Kijk op het onderwijs
Werken volgens het GO-principe houdt in dat het onderwijs anders wordt georganiseerd, waarbij per vak gekeken wordt naar het meest passende niveau. Waarbij een kleine mentorgroep centraal staat in plaats van de gebruikelijke klassenstructuur. In Meppel heeft men daar al grote stappen in gezet: “Hoe vaak zat jij je te vervelen op school?” vraagt Ton Sebens, locatiedirecteur in Meppel. “We denken vaak in vakken, niveaus, diploma’s en lesroosters, maar als we als school denken in leerdoelen en jongeren op maat laten leren, liggen er kansen om onderwijstijd anders in te delen. Jongeren kunnen zich zo ontwikkelen zonder hun hele schooltijd voor alle vakken vast te zitten aan een bepaald niveau.” Sebens: “Jongeren kunnen ook niet meer blijven zitten, want het is jammer als ze alle vakken moeten overdoen terwijl er maar voor een paar vakken reparaties nodig zijn.”

Op het Greijdanus wordt binnen alle locaties steeds meer gekeken naar de mogelijkheden, interesses en de motivatie van de jongeren die zelf, met hulp van docenten, hun leerdoelen formuleren en in hun eigen tempo leren vanuit leerlijnen.

Kijk op de positie van jongeren en medewerkers
Martin Jan de Jong, bestuurder van Greijdanus, vertelt dat een jongere die een GO-school binnenstapt wéét dat er veel aandacht wordt besteed aan het christen-zijn en aan het ontdekken van de wereld. Hij weet ook dat hij er verschillende vakken kan volgen op verschillende niveaus en dat er praktischer en projectmatiger gewerkt wordt, waardoor er meer samenhang komt in de leerstof. Jongeren werken op het Greijdanus vanuit GO ook aan een identiteit-curriculum, waarbij ze vastleggen wat ze leerden om als christen te leven.

Jongeren worden niet meer alleen als leerlingen gezien, maar op Greijdanus zijn ze medewerkers die zelf bijdragen aan hun opleiding. Een aantal jongeren speelt een adviserende rol bij het vervullen van vacatures, andere leerlingen vervullen een rol als gastheer of gastdame, of lossen problemen op bij de ICT-helpdesk. Soms worden ze hiervoor betaald door het Bureau van Waarden, een intern uitzendbureau.

Kijk op inrichting van gebouwen
Ook binnen het schoolgebouw wordt GO op termijn meer zichtbaar. Denk aan de manier waarop de ruimtes zijn ingericht; er komen steeds meer plekken vrij waar leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, los van hun klas.

Kijk op de betekenis van school voor welbevinden van de jongeren
De verantwoordelijkheid van het Greijdanus met het GO-principe voor haar scholieren, houdt niet op bij de schooldeur. Daarom staat de school in nauw contact met ouders die zich kunnen verenigingen in de Vriendenstichting van de school. “Jongeren kunnen op school huiswerk maken en, als dat nodig is, regelen we hulp en begeleiding”, zegt directeur Gert Jan Niewold. Ouders kunnen bovendien vanuit de Vriendenstichting een vergoeding krijgen, wanneer de reiskosten bijna niet te dragen zijn, om hun kinderen op Greijdanus een plek te geven om te groeien.”

Waarom GO?
Het woord GO staat voor vooruitgang en geeft positieve energie weer. Het logo – dat de komende maanden nog verder ontwikkeld wordt – kan gezien worden als een brilletje en geeft hiermee kijk op onderwijs weer, maar geeft ook samenhang en binding aan.

Leer hierover meer op de website van Greijdanus

Greijdanus bestaat uit totaal vier locaties in Zwolle, Meppel, Hardenberg en Enschede. Er gaan bijna 3900 leerlingen naar school uit een straal van 60 km om de school. De school biedt onderwijs aan op alle niveaus, van praktijkroute vmbo tot en met gymnasium.