01
NOV
2018

‘Geloven in de toekomst’ op basisschool Futura

Bijzonder onderwijsconcept ‘in the spotlights’

NIEUWSBRIEF NOV | Basisschool Futura in Heerenveen werkt nu voor het twee cursusjaar met het onderwijsconcept O4NT (onderwijs voor een nieuwe tijd). In de media ook wel bekend als de iPadschool of Steve Jobsscholen, met het daarbij behorende negatieve imago. ‘Dat is jammer’, zegt directeur Mirjam Belle-Winters. ‘Door dit onderwijssysteem zijn we in staat om kinderen gepersonaliseerd te laten leren.’

Toen Mirjam Belle-Winters als directeur van start ging op de basisschool in Heerenveen, die toen nog Spoorwijzer heette, ontdekte ze al snel dat er een oplossing moest komen voor het feit dat het een kleine school is (44 leerlingen) en er drie klassen in een groep zitten. ‘Leerkrachten waren erg veel tijd kwijt met groepsplannen maken, en dat gaat ten koste van het onderwijs dat we kinderen willen geven.’ O4NT maakt het mogelijk dat leerlingen hun eigen leerproces volgen, waarbij de iPad een belangrijk hulpmiddel is om lesstof te verwerken.

Persoonlijk leerplan
Ieder kind bepaalt in gesprek met leerkracht en ouders leerdoelen. Wat moet je kunnen volgens het curriculum dat de school heeft vastgesteld (groepsdoelen)? Wat wil je leren, passend bij je talenten en passies? Wat vind je lastig en waar heb je extra oefening nodig? Zo ontstaat een persoonlijk leerplan. De leerkracht zet dat in het systeem en de software maakt per semester (5 in een schooljaar) een rooster en zet lesmateriaal klaar. ‘De lesstof wordt automatisch aangepast op het niveau van het kind. Die mate van gepersonaliseerd leren kunnen we nooit bereiken met alleen boeken en schriften.’

Eigenheid
De dagindeling is op Futura wat anders dan op andere scholen. De kinderen starten in hun stamgroep: onder-, midden- en bovenbouw. ‘In de stamgroep beginnen we de dag met een Bijbelverhaal, hebben we gesprekken, staan sociale vaardigheden centraal, zingen en bidden we’, vertelt Mirjam over hoe de christelijke identiteit van de school in het concept een plek heeft gekregen. De rest van de schooldag werken de kinderen aan hun persoonlijke leerdoelen. Ze krijgen in het taal- , wereld-, kunst- of rekenatelier instructie van specialisten. Zo geeft de rekenspecialist rekenen aan de kinderen van groep 3 tot en met 8. Of ze gaan zelfstandig of in groepjes aan de slag op het stilte- of samenwerkplein onder begeleiding van een onderwijsassistent.

De leerlingen hebben dus verschillende leerkrachten. ‘Er is geen leerling die dat lastig vindt’, vertelt de directeur. ‘Het gaat erom dat je een systeem biedt dat duidelijk is voor hen, dat geeft rust.’ Op veel O4NT-scholen zijn kinderen vrij om zelf te bepalen of ze van de instructiemomenten gebruik maken of niet. ‘Maar kun je dat al van een kind verwachten? En vanaf welke leeftijd? Wij werken daarom met een vast lesprogramma. We hebben het bestaande onderwijsconcept dus gebruikt als basis, maar het echt eigen gemaakt, passend bij onze school en wat wij belangrijk vinden.’

Vaardigheden voor de toekomst
De kinderen worden op Futura opgeleid voor een nieuwe tijd. Dat betekent dat er naast iPads ook gebruik wordt gemaakt van moderne middelen zoals een 3d-printer. Ook leren ze programmeren met gebruik van specifieke programma’s en diverse robots. Ze bewerken filmpjes, vloggen, gebruiken Prezi en nog veel meer. Het onderwijs is daarmee gericht op het aanleren van diverse vaardigheden.

‘Ik geloof dat kinderen in de toekomst hele andere vaardigheden nodig hebben. Maar ons huidige onderwijssysteem is daar nog niet op aangepast’, aldus Mirjam. ‘Wat kinderen precies moeten kunnen in de toekomst weten we niet exact en dus is flexibiliteit een belangrijke basis.’ Samenwerken, communiceren en creativiteit zijn vaardigheden die op de deze school centraal staan. ‘Ze zitten dus niet de hele dag achter de iPad. Zaken als bewegen, (buiten)spelen, presenteren, boeken lezen en goed leren schrijven krijgen bij ons ook veel aandacht. Afwisseling is voor leren belangrijk.’

Doe-Lab wetenschap en techniek
Samen met de christelijke scholenvereniging in Heerenveen is er vorig jaar een STEAMpoint geopend. Een Doe-Lab waar klassen naartoe gaan om zich onder te laten dompelen in de wereld van STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, Math. Op dit moment is er één locatie geopend voor alle bovenbouwklassen. Binnenkort opent op basisschool Futura een locatie voor de onderbouw.

Van weerstand naar tevredenheid
Dat er kritiek is op dit onderwijsconcept heeft Mirjam ook ervaren in de weerstand die er was bij ouders toen ze van start ging. Roelof van de Berg, bestuurder van Noorderbasis: ‘Mirjam durfde daarin leiderschap te tonen, door de school weer terug te geven aan de leerkrachten en samenwerking met ouders te zoeken op inhoud.’ Mirjam vertelt hierover: ‘Met ouders heb ik veel gesproken over de meerwaarde van het concept en de noodzaak om te veranderen. Dat kostte tijd, maar je moet ook de tijd nemen om mensen mee te nemen in het proces.’ Ze bleef geloven in het concept en is nu trots op het prachtige onderwijs dat wordt gegeven op haar school.

Rachel van de Worp – Beker