16
JUN
2020

De rol van zonde, kwaad en gebrokenheid in de onderwijscontext

Partnerschap TU Kampen & LVGS

NIEUWSBRIEF JUNI | Zonde, het kwaad, gebrokenheid: zijn dat nou termen die belangrijk zijn voor het onderwijs? Onderwijs wil bijdragen aan ontwikkeling, aan groei en het tot bloei komen van kinderen en jongeren. Het is iets positiefs. Het christelijke geloof spreekt echter ook van zonde, kwaad en gebrokenheid in de schepping en in ons leven. Dat dat een realiteit is waar we niet omheen kunnen. Is het belangrijk om daar oog voor te hebben in de omgang met jongeren, in je visie op onderwijs? 
 
Zo begonnen we deze tekst, die we in februari van dit jaar al opstelden. We kunnen niet zeggen dat de coronacrisis die er tussen kwam afbreuk heeft gedaan aan de urgentie van dit onderwerp!

Er wordt al langer geopperd dat onze maatschappij is doorgeslagen in haar hang naar perfectie, geluk en prestatie. Het zou kunnen zijn dat het christelijk geloof juist door haar zondeleer een taal biedt die de negatieve kant van het leven een terechte plaats geeft. Die wellicht ruimte creëert voor kwetsbaarheid en onvolmaaktheid. Klopt dat? En hoe zou dat kunnen werken?

We hopen met dit project de identiteit van het christelijk onderwijs te versterken door haar op dit punt een verdieping in haar eigen geloofs- en pedagogische grammatica te bieden.

Dit project is onderdeel van een serie projecten/onderzoeken dat tot stand komt door het partnerschap tussen TU Kampen en LVGS. Het project loopt van januari 2020 tot juni 2021 en zal mede in gesprek met docenten tot stand komen. Onderzoekers namens de Theologische universiteit zijn Wolter Huttinga (theoloog) en Tirza van Laar (pedagoog). Tussentijdse verslagen zullen te vinden zijn op www.identiteitsplein.nl en er wordt o.a. gewerkt aan een nieuw ‘vierkant boekje’ (in dezelfde serie als o.a. Mensen kunnen bloeien) en een docentenconferentie. Ook de(uitgestelde) internationale conferentie Brokenness and Grace in Human Formation (Kampen, 27-28 augustus 2021) is aan dit thema gewijd.