23
SEP
2019

De Rank in Arnhem en de Passie gaan samenwerken

23-09-2019, Houten/Arnhem | Evangelische basisschool De Rank in Arnhem en de Passie – koepel voor evangelische scholen in het voortgezet onderwijs in Utrecht, Wierden en Rotterdam en basisschool De Rots in Ede – hebben het initiatief genomen om samen te werken! De scholen hebben als wens de samenwerking tussen scholen met de evangelische identiteit in Nederland te versterken. Dit heeft de Passie ingezet met de bestuurlijke overdracht van evangelische basisschool De Rots in Ede per 1 januari 2019. De bestuurlijke samenwerking met De Rank is een mooie vervolgstap.

De Passie meldt hierover in hun nieuwsbrief: “In Nederland hebben wij de unieke situatie dat we onderwijs kunnen bieden dat overeenkomt met onze levensovertuiging. Dit is een fantastisch voorrecht. De Rank en de Passie scholen hebben de evangelische identiteit. We hebben dezelfde basis, namelijk dat we elke dag leven vanuit de vreugde dat Jezus ons gered heeft en wij daardoor kinderen van God zijn.”

Het is de bedoeling dat De Rank onderdeel wordt van de Passie, Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs, en dan onder het bestuur ervan valt. Dat betekent dat het bestuur van de Passie ook het bestuur wordt van De Rank. De identiteit van de scholen blijft hetzelfde: scholen waar de liefde en passie voor God centraal staan. “We zullen zoeken naar mooie samenwerkingsvormen tussen de scholen, in het bijzonder tussen De Rank en De Rots. Hierbij kun je denken aan samenwerking op het gebied van onderwijsontwikkeling en leerlingenzorg waar we van elkaar kunnen leren, maar ook op organisatorisch gebied, zoals bijvoorbeeld op de afdelingen personeelszaken en ICT.”

Binnenkort start een onderzoek naar de wijze waarop de samenwerking het beste gerealiseerd kan worden. Het streven is om uiterlijk 1 augustus 2020 de samenwerking in te laten gaan.

De Passie is een koepel van evangelische scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo-tl, havo, vwo) in Utrecht, Wierden en Rotterdam en basisonderwijs De Rots in Ede. De Passie-scholen zijn er voor jongeren die goed onderwijs willen én die als positieve christenen relevant willen zijn in de maatschappij. Medewerkers van de Passie en De Rots gaan ervoor dat leerlingen hun (volgende) bestemming in het leven ontdekken en bereiken. De Passie bestaat 20 jaar en heeft in totaal ongeveer 2275 leerlingen. De inspectie van het onderwijs heeft met het basisarrangement aangegeven dat de onderwijskwaliteit goed is. Evangelische basisschool De Rots in Ede heeft ongeveer 275 leerlingen.
De Rank is een evangelische basisschool in Arnhem, opgericht in 1998. De school heeft ongeveer 110 leerlingen en 12 medewerkers. Het bestuur van De Rank bestaat uit ouders van leerlingen die vrijwillig dit werk doen. De medewerkers van De Rank werken elke dag aan goed onderwijs. Het evangelie van Jezus Christus staat op De Rank centraal. Zijn Liefde is een voorbeeld voor wat hen bindt. De school groeit en de onderwijskwaliteit is dik in orde.