03
NOV
2018

Column | Involve me and I learn

Door Gerard Toonen, bestuurder de Passie

NIEUWSBRIEF NOV | De opdracht voor vandaag: laat aan de hand van een voorwerp zien waarom jij bij de Passie werkt. Ik ben te gast bij een studiemiddag van de DCVO-identiteitscursus. DCVO staat voor Docent Christelijk Voortgezet Onderwijs. In deze cursus worden docenten toegerust om vanuit hun persoonlijke relatie met God bij te dragen aan de vorming van jonge mensen: hoe geef je daar vorm aan in je lessen, openingskwartieren en persoonlijke gesprekken.

“De uitdaging is om vanuit ons kind-zijn-van-God nieuwe invalshoeken te kiezen. Niet zozeer onze leerlingen iets te willen leren, maar hun leefwereld te erkennen en hen te prikkelen in hun denken. Om daarmee aan de slag te gaan heb ik niet zozeer nieuwe kennis nodig. Meer dan dat: ik word teruggebracht bij mijn eigen relatie met God, mijn geschiedenis en ‘God-moments.”
Connie Kwint, docent de Passie Rotterdam over de cursus

Uit onderzoek door de TU Kampen bleek dat docenten behoefte hebben aan scholing, richting en ondersteuning bij hun rol als identiteitsdragers voor leerlingen. De CHE, de Passie, Greijdanus, GSR, Guido en Prins Maurits hebben de handen in elkaar geslagen en gezamenlijk de minor identitaire toerusting ontwikkeld. En elke school heeft de mogelijkheid z’n eigen ‘kleur’ eraan te geven. Zo hebben we bij de Passie de onderwerpen discipelschap en koninkrijksdenken toegevoegd. Inmiddels is de cursus bij de Passie gestart, zes bijeenkomsten verdeeld over twee cursusjaren bestemd voor startende én ervaren docenten. Samen kennis delen, nieuwe ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

Ik gun iedereen deze cursus! Laat je inspireren door gastdocenten, collega’s, jezelf! Het basisonderwijs heeft het DCBO (Diploma Christelijk Basis Onderwijs). Het vo doet nu ook mee met het DCVO! Is er binnen je school (nog) geen gelegenheid om de module te volgen, dan kan je altijd beginnen met het lezen van het boekje ‘Mensen kunnen bloeien’, resultaat van het LVGS-project ‘Identiteit als sterk merk’. Een aanrader!

Wil je nog weten welk voorwerp ik meebracht? Het was het beeldje op de foto. De sokkel verbeeldt voor mij Gods Woord, de volwassenen zijn de medewerkers die samen met de leerlingen op weg gaan om het plan van God met hen te ontdekken: wat wil God met jouw leven, welke vervolgopleiding kies je, hoe wil jij van betekenis zijn in deze maatschappij? Dat samen met de leerlingen te ontdekken, dat is waar wij als evangelische en gereformeerde scholen voor staan!

Gods zegen!

Gerard Toonen, bestuurder de Passie