21
JUN
2018

Column | Bagage

Door Pieter-Johannes Steenbergen, Ouder van basisschool De Lichtwijzer (Oegstgeest)

18-06-2018Na een week lang stilte in ‘t klooster, fiets je terug naar huis. Rugzak op je rug, zwaarder dan op de heenweg door de vier boeken die je meeneemt voor je kinderen. “Blij met jou”, zo luidt een titel van een voorleesboek. Je kiest het uit omdat je er naar uitziet de laatste zin uit te spreken naar je kind. “En ik? Ik ben blij met jou!”.

Ik ben op een ouderavond op de basisschool De Lichtwijzer in Oegstgeest. Pennen en post-its op tafels, stoelen er omheen. De bedoeling is duidelijk, ouders gaan in groepjes actief in gesprek. Vanavond spreken we door over het hart van onze identiteit. Gods liefde voor deze wereld. Hoe geven we vorm aan deze identiteit in de geloofsopvoeding van onze kinderen? Tastbaar in ons overtuiging en denken, zichtbaar in ons spreken, handel en wandel thuis en op school.

Tijdens de eerste gespreksronde vragen we ons af welke waarden we belangrijk vinden dat onze kinderen in hun rugzak hebben als ze afzwaaien van de basisschool. Aanvankelijk dachten we dat praten over waarden veel te ingewikkeld zou zijn. Met wat doorvragen raken de ouders al snel de kern van hun drijfveren. Het levert een mooie kennismaking op, herkenning in een veelkleurige setting.

Met Marnix Niemeijer lopen we een stukje op in zijn ontdekkingsreis. Hij schetst ons het veranderend landschap van identiteitsgebonden onderwijs. Hoe leren we onze kinderen omgaan met diversiteit? Een belangrijke vraag als je onderwijs ziet als karaktervorming van jonge mensen in de samenleving van morgen. Een samenleving waar menswaardigheid in de dialoog ter overbrugging van maatschappelijke kloven vaak ver te zoeken is. De keuze voor expliciet christelijk onderwijs als vorming van jonge christenen tot burgers van Gods Koninkrijk en de gerechtigheid die daarbij hoort. Hoe klein en bescheiden dikwijls, maar toch: dragers van hoop.

In dezelfde samenstelling spreken we door over wat Marnix ons heeft aangereikt. De belangrijkste inzichten geven we terug aan de hele groep. Daar staan we als ouders op een rij. Een krachtig beeld: dat we samen met het team van leerkrachten staan voor de geloofsopvoeding van onze kinderen. We bidden om moed voor onze kinderen. Uiteindelijk gaat God zijn weg, Hij de Eeuwige staat aan het begin en aan het einde. Een oefening in loslaten.

Thuisgekomen lees je voor het slapengaan het boek voor aan je kind. En bij lezen van de laatste zin breek je. Je zoon vraagt, ‘Papa, waarom huil je?’. Je antwoordt, ‘Omdat ik blij ben’. En je kijkt elkaar aan met tranen in jullie ogen. ‘Zullen we je lievelingslied zingen’, vraagt hij. En dan klinkt het lied dat je elke avond zingt voor het slapen. “Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.”

Pieter-Johannes Steenbergen, Ouder van basisschool De Lichtwijzer (Oegstgeest)


> Wilt u meer weten over de activiteiten van deze oudercommissie? We brengen u graag in contact met Pieter-Johannes Steenbergen.