21
JUN
2018

Burgerschap op de GSR

‘Samen leren leven’

20-06-2018 | De overheid heeft enkele jaren geleden de maatschappelijke stage afgeschaft, maar de GSR (VO) in Rotterdam heeft toen besloten om daar toch mee door te gaan. Met dat besluit zijn ze nu blij, gezien de recente aandacht voor burgerschapsvorming. Met de maatschappelijke stage – zoals bijvoorbeeld de huiswerkklas en ondersteuning taalonderwijs voor basisschool de Meridiaan – werkt de GSR op laagdrempelige wijze aan burgerschapsvorming. Leerlingen leren hiervan, plus de school kan zo ook van betekenis zijn voor de stad Rotterdam. Dat is ook de missie van de stichting Vrienden van GSR, die ‘Samen leren leven’ als slogan gebruikt.

Er is nog veel onduidelijk over de kaders van de burgerschapsvorming, maar voor de GSR is de maatschappelijke stage daarin een belangrijk element. De GSR participeert in werkgroepen en fora om de kerndoelen voor burgerschap op te stellen. Ook intern bereiden ze zich voor en zijn collega’s in gesprek over de veranderingen. Ondertussen gebeurt er ook al van alles op de GSR, wat zichtbaar wordt in de aanpak van de maatschappelijke stage en de activiteiten van de Vriendenstichting.

Maatschappelijke stage
“Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ook buiten de school als mens ontwikkelen. En op die manier met een blik, gericht op de ander, in de samenleving komen te staan. Die samenleving is voor onze leerlingen de multiculturele en veelkleurige stad Rotterdam. Velen van hen zullen daar gaan werken, wonen en studeren. Waar voorheen de stage bij eigen sportclubs of bedrijven van vrienden en families werd gedaan, vragen we nu van hen om een stage te zoeken op een plek die ze niet kennen en waar zij met mensen in aanraking komen die zij normaal niet tegenkomen. Op deze manier stimuleren we verrassende contacten voor zowel leerling als mensen in de maatschappij”, aldus Schoolleider Public Value & Organisatie Erik Harinck.

GSR heeft voor de stages de volgende kaders opgesteld:
1. Kom buiten je eigen comfortzone. 2. Loop ongeveer acht of twaalf (verschilt per opleiding) uur stage. 3. De stage is gericht op de stedelijke omgeving (Rotterdam en Den Haag). We willen een zegen zijn voor de stad. 4. De stage is gericht op het opbouwen van anderen. 

De leerlingen zoeken zelf een stageplaats, leggen hun keuze voor aan een coördinator en reflecteren na afloop op hun stage. Het is het voornemen om die reflectie vast te leggen in een dossier dat als plusdocument bij het diploma zit. Dit jaar was er een klein percentage dat niet zelf een stageplaats kon regelen. Voor hen zoeken de coördinatoren dan een aanbod. Een voorbeeld daarvan is de huiswerkbegeleiding van leerlingen van onze naburige basisschool De Meridiaan.

Huiswerkklas voor de Meridiaan
De Meridiaan is een openbare basisschool in de multiculturele wijk Oosterflank van Rotterdam. De GSR verzorgt al enkele jaren voor deze school het Sinterklaasfeest. De school kent veel kinderen met taalachterstand. De docenten van de school zetten zich met grote inzet in voor het bijwerken van de achterstanden, maar ervaren dat zij soms handen tekort komen. Afgelopen december vroeg de directrice of de GSR hen konden helpen. De hulp betreft het begeleiden van een groep van ca. 15 kinderen bij het maken van huiswerk en het lezen van boekjes. De basisschool informeert de ouders over de voorwaarden en regelt de inschrijving. Een van de voorwaarden is dat de begeleiding op de GSR plaats vindt. Daarmee leggen zij een kleine drempel (zij lopen een merendeels witte, christelijke school in!), die voorkomt dat het begeleidingsuur een veredeld opvanguur wordt. Elke week brengt een juf de groep naar de GSR waar ze een uur lang bijles en begeleiding krijgen bij lezen en huiswerk door 4 leerlingen van de GSR. Om de organisatiedruk voor de GSR laag te houden, voeren de leerlingen de stage zelfstandig uit in het estafettemodel. Dat houdt in dat de leerlingen 8 weken stage lopen, waarbij zij bij hun eerste stage-uur een overdracht en uitleg van werkzaamheden krijgen van een inmiddels ervaren leerling. Vervolgens lopen ze 6 weken stage en sluiten die af in de 8e week met een overdracht van hun kennis en ervaring aan een nieuwe groep van 4 leerlingen. Zodoende is er voor deze stage geen begeleiding van de GSR nodig en voeren de leerlingen hun stage zelfstandig uit. 

Vrienden van GSR
GSR wil met initiatieven zoals de huiswerklas voor de Meridiaan op laagdrempelige wijze vormgeven aan burgerschapsvorming. Hierbij betrekken ze ook de Vrienden van GSR, een stichting die door de school is opgericht om betrokkenen bij de school (alumni, familie, organisaties in de regio, etc) als vriend aan zich te binden. In plaats van donaties, al mag dat natuurlijk ook, wordt gevraagd om met kennis, activiteiten, passie of bv een stageplaats een bijdrage te leveren aan ‘samen leren leven’.

Erik Harinck, een van de oprichters en bestuurslid van Vrienden van de GSR, over de missie in relatie tot burgerschapsvorming: “Ik wil jongeren kansen bieden om hun talenten te ontplooien en hun vaardigheden te vergroten. Ik vind het ook belangrijk dat jongeren zelfbewust zijn en dat zij zich thuis voelen in de multiculturele samenleving. De vrienden van de GSR bieden nét dat beetje extra dat GSR-leerlingen voorbereidt op hun veelbelovende toekomst.”