BESTUUR

Bestuursleden LVGS

Martin Jan de Jong

Kees Koelewijn

Roelof van den Berg

René Tromp

Marnix Niemeijer

VO regio noord VO regio Oost

VO regio VO midden

PO, regio noord

PO regio midden, secretaris / penningmeester

voorzitter

 

Download hier de Akte van Statutenwijziging LVGS