11
SEP
2018

LVGS steunt de campagne ‘Samen zijn wij school’

Doe je mee?

11-09-2018 | Er gaat veel goed op Nederlandse scholen. Elke dag zetten onderwijsprofessionals en ouders zich in voor de toekomst van hun leerlingen en kinderen. Het contact tussen school en ouders gaat echter niet altijd goed. Helaas komt het voor dat school en ouders botsen. Misschien wel vaker dan vroeger. De stress en werkdruk die hierdoor ontstaan zijn voor niemand prettig of goed. Ook zijn er verwachtingen en spelen er vragen. Alleen als we die benoemen kunnen we de oplossingen vinden; met elkaar! Met ‘Samen zijn wij school’ is daar aandacht voor. De campagne ‘Samen zijn wij school’ roept ouders en scholen op om nog meer samen te werken aan het succes en welbevinden van leerlingen.

De ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen is waar scholen en ouders beiden voor staan. Hun goede samenwerking is zowel in het belang van de leerling, de ouder als de leraar. In de landelijke campagne ‘Samen zijn wij school’:

  1. werken scholen en ouders samen aan het succes en het welbevinden van de leerling
  2. respecteren ouders en school elkaars specifieke deskundigheid in opvoeding en onderwijs
  3. nemen ouders en school samen beslissingen over de ontwikkeling van hun kind/de leerling
  4. nodigen ouders en school iedereen uit het voorbeeld van goede samenwerking te volgen


Sta jij hier ook voor? Sluit je dan aan. Onderschrijf deze oproep op www.samenzijnwijschool.nl