LVGS

NIEUWS

Onderwijs op Guido: midden in de samenleving

NIEUWSBRIEF NOV | Het Guido in Arnhem is een kleine vo-school van ongeveer 200 leerlingen. De school kenmerkt zich door haar kleinschalige karakter waarin alle leerlingen persoonlijk gekend worden en een leer- en werkgemeenschap vormen met docenten, medewerkers en ouders. Dit jaar bestond de school 40 jaar, een mijlpaal. Toen de school startte was ze gehuisvest in de historische villa Sonsbeek, een solitaire plek in een prachtig stadspark. Nu zijn we gehuisvest in een verouderd schoolgebouw midden in de Geitenkamp, een sociaal arme wijk. Dat tekent onbedoeld de ontwikkeling van de school, van een gereformeerde school binnen een sterk verzuilde samenleving naar een school die het als haar roeping ziet om vanuit de eigen christelijke identiteit van betekenis te zijn voor de wijk, de stad Arnhem en de regio.

Sterke schoolmerken die hun identiteit (voor)leven

NIEUWSBRIEF NOV | De laatste LVGS-nieuwsbrief; een mooie gelegenheid om eens terug te kijken naar aanleiding, proces en opbrengsten van het project ‘Identiteit als Sterk Merk’. Een merk – of misschien wel meerdere schoolmerken – dat/die vandaag de dag sterk genoeg is/zijn om op te gaan in Verus, een groter verband van scholen met een christelijke identiteit. De unieke eigenheid van de LVGS-scholen wordt niet meer (voornamelijk) geborgd in statuten en richting, maar is zichtbaar in schoolbeleid, werkwijze en in de manier van denken en doen van iedereen die in de scholen werkzaam is.

Column | Transformatie van het Christelijk Onderwijs

Door Martin Jan de Jong, CvB Greijdanus

NIEUWSBRIEF NOV | Als ik me probeer te verplaatsen in de mensen die ruim 60 jaar geleden startten met het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs in Oost Nederland, dan heb ik naast heel veel andere dingen, heel veel bewondering. Ze stonden voor iets. Ze moesten ongelooflijk pionieren. Werken in grote onzekerheid. Ik hoor van directeuren die op hun brommertje alle gezinnen die in aanmerking kwamen voor de school in een wijde omtrek om de school bezochten om zo de school overeind te houden. Ouders en kinderen brachten grote offers voor deze vorm van onderwijs, in tijd en geld.

Community: navolging en doorgeven

NIEUWSBRIEF NOV | Een veelkleurige vereniging zijn: het is een uitdaging van formaat. Aan de ene kant betekent dit het vormen van een sterk collectief rond de vrijheid van onderwijs, aan de andere kant betekent dit ook het vormen van ‘herkenbare’ netwerken. Deze vragen speelden een belangrijke rol in het proces van het opgaan van LVGS in Verus. Hoe vorm je een herkenbaar netwerk? Wat is dan de gemeenschappelijke kern? Met deze vragen zijn we (kerngroep van schoolbesturen én Verus-adviseurs) in de afgelopen maanden aan de slag gegaan.

Column | Vertrouwen in de toekomst, respect voor het verleden!

NIEUWSBRIEF NOV | Geloof jij in de toekomst van het christelijk onderwijs in Nederland? Zie je die toekomst met vertrouwen tegemoet of juist met onzekerheid? En… is er toekomst voor onze LVGS-scholen in onze veranderende- en dynamische samenleving? Laat ik maar meteen duidelijk en helder zijn. Volgens mij gaan we sowieso een hoopvolle toekomst tegemoet als christen. Jezus geeft ons altijd perspectief, al kan het leven soms zwaar zijn. Dat ervaar je juist nu in deze coronatijd.

Interview | Een jongen uit Emmen wordt voorzitter

Marnix Niemeijder in gesprek met Berend Kamphuis, voorzitter van het college van bestuur van Verus

NIEUWSBRIEF NOV | Eerst hoor ik Berends stem, dan, even later, zie ik zijn gezicht op mijn beeldscherm. Ik zie in zijn oogopslag vriendelijkheid, maar ook iets van alertheid. Zo ook zijn stem: een timbre waar rust en doordachtheid in doorklinken, maar op gezette tijden ook hartstocht. Een stem die ‘luistert’, maar ook een punt wil maken. Wie is Berend Kamphuis? Het is in ieder geval iemand die veel van zijn ervaringen deelt. Daarbij merk je gaandeweg dat dat niet alleen komt omdat hij een goed geheugen heeft. Het sluit ook aan bij de waarde die hij toekent aan de concrete ervaring, de praktijk van het concrete leven.


AGENDA

LVGS vanaf 1 januari 2021 ‘in liquidatie’

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) heeft op zijn ALV van 11 december 2020 het besluit genomen ‘tot ontbinding en vereffening’. De ontbindingsdatum is 31 december 2020. In de periode volgend op de ontbinding vindt de vereffening plaats en zal ‘een rekening en verantwoording’ worden opgesteld. Vanaf 1 januari 2021 is LVGS dus ‘in liquidatie’ totdat de vereffening is afgerond. Lees meer

>>