LVGS

NIEUWS

Een Auctor® in het Voortgezet Onderwijs

NIEUWSBRIEF JUNI | Greijdanus, een school voor Voortgezet Onderwijs met vier vestigingen in het Oosten van Nederland, neemt het initiatief om per 1 augustus a.s. te starten met een Auctor®. Daarvoor kiezen we het thema ‘Brede vorming’. Dit is voor zover wij weten uniek in Nederland. Een Auctor® is het equivalent in het Voortgezet Onderwijs van de Practor en de Lector in respectievelijk het MBO en HBO. Greijdanus ziet de noodzaak en mogelijkheden voor deze rol in het VO. Gelet op de ontwikkelingen in de eigen school en de bredere maatschappelijke ontwikkelingen is het onderwerp ‘Brede vorming’ een speerpunt. Auctoren zullen op veel meer plekken in het Voortgezet Onderwijs een plek moeten krijgen.

Interview | Veiligheid om onveiligheid aan te durven

Marnix Niemeijer in gesprek met Kees Klapwijk, bestuurder van GSR

NIEUWSBRIEF JUNI | Op het afgesproken tijdstip verschijnt Kees via Microsoft Teams op mijn laptop. Het is de dag nadat de VO-scholen weer zijn opengegaan. Leerlingen die weer op school zijn; een vertrouwd en goed gevoel geeft dat. Tegelijk, de 1,5 meter richtlijn zorgt voor een heel andere logistiek en dynamiek in school: er is sprake van een soort verkeerscirculatieplan en er lopen veel minder leerlingen door de gangen. Met Kees komt ook de achtergrond in beeld. Linksachter hem hangt een kleurrijke doek, die uit Zimbabwe komt. Kees heeft wat met zuidelijk Afrika. Die andere werelden, met al hun kleuren, zeggen iets over Kees. Wie Kees een beetje kent, ziet en hoort door zijn gedrag heen dat hij nieuwsgierig is naar de ander, naar wat anders is. Het is door zijn levensgang onderdeel van zijn karakter geworden.

Reflecteren op vorming

Door: Verkenningsgroep Vorming VO

NIEUWSBRIEF JUNI | Vanuit de Verkenningsgroep Vorming VO vestigen we deze keer graag de aandacht op reflectie op vorming. Als je, met het oog op schoolontwikkeling en/of verantwoording, wil reflecteren op brede vorming: waar richt die reflectie zich dan op? En hoe kan je leerlingen zelf stimuleren om te reflecteren op hun vormingsprocessen? We ontwikkelden een ‘Kader voor reflectie’: een helder geordend overzicht van de inhouden waarop de reflectie op vorming in het christelijk onderwijs zich kan richten. Berber Vreugdenhil doet promotieonderzoek onder (oud)leerlingen van vijf christelijke VO-scholen; met veel elementen uit dit Kader voor reflectie bevraagt zij op kwantitatieve en kwalitatieve wijze de leerlingen op hun eigen vormingsprocessen (t.a.v. de relatie met God, met zichzelf, met anderen en met de wereld) en de rol die de school daarin heeft gespeeld.


AGENDA

 

OVER LVGS

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) is de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in Nederland. Het verband functioneert als een netwerkorganisatie van besturen van onderwijsinstellingen die werk willen maken van goed, expliciet en herkenbaar christelijk onderwijs in Nederland. LVGS richt zich daarbij op de onderlinge samenhang en identiteitsontwikkeling van de gereformeerde onderwijsinstellingen en/in samenwerking met andere christelijke onderwijsinstanties. Identiteit is de focus van LVGS, zowel in de belangenbehartiging als in de activiteiten van LVGS.

>>