Organisatie

Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)

Het gereformeerd onderwijs heeft één school voor middelbaar beroepsonderwijs: Het ROC Menso Alting,
Lees meer

Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

Het gereformeerd onderwijs heeft één school voor hoger beroepsonderwijs: Het LVGS kent in haar leden
Lees meer

Gereformeerd voortgezet onderwijs, de sector VO en de VO-raad

De gereformeerde scholen voor VO zijn lid van de VO-raad. De VO-raad is de sectororganisatie voor he
Lees meer

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is op 1 jan 2007 van kracht geworden. Er is in de aanloop na
Lees meer