Medezeggenschap

Medezeggenschap organiseren

Het LVGS kan u helpen om de medezeggenschap goed te organiseren. Wij leveren daarbij maatwerk, zodat
Lees meer

Afdelingsbestuur en MR (medezeggenschapsraad); samen tot Schoolraad.

De vraag of afdelingsbesturen en medezeggenschapsraden niet samengevoegd kunnen worden komt nogal ee
Lees meer

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is op 1 jan 2007 van kracht geworden. Er is in de aanloop na
Lees meer