Klachtenregeling

Geschillen, klachten of beroep

Bij geschillen of klachten kunnen verschillende commissies hulp bieden. Klachten kunnen worden voorg
Lees meer

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is op 1 jan 2007 van kracht geworden. Er is in de aanloop na
Lees meer