Kinderopvang

Geschillen, klachten of beroep

Bij geschillen of klachten kunnen verschillende commissies hulp bieden. Klachten kunnen worden voorg
Lees meer

Platform BSO-aanbieders

Hieronder kunnen aanbieders van christelijke opvang (BSO/TSO) hun informatie kwijt. LVGS is niet ver
Lees meer

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is op 1 jan 2007 van kracht geworden. Er is in de aanloop na
Lees meer