Inspectie

Onderwijsinspectie

Het Nederlandse onderwijs wordt met publieke middelen gefinancierd, zowel het openbaar als het bijzo
Lees meer

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is op 1 jan 2007 van kracht geworden. Er is in de aanloop na
Lees meer