Identiteit

Project Identiteit als sterk merk

Het gereformeerd onderwijs heeft zich in Nederland in de afgelopen decennia als richting sterk kunne
Lees meer

Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

Het gereformeerd onderwijs heeft één school voor hoger beroepsonderwijs: Het LVGS kent in haar leden
Lees meer

Onderwijsvrijheid

Onderwijsvrijheid is sinds 1917 in de grondwet verankerd, in artikel 23. Vrijheid van onderwijs is é
Lees meer

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is op 1 jan 2007 van kracht geworden. Er is in de aanloop na
Lees meer