Godsdienst en onderwijs

Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

Het gereformeerd onderwijs heeft één school voor hoger beroepsonderwijs: Het LVGS kent in haar leden
Lees meer

Godsdienstonderwijs

Het godsdienstonderwijs is een wezenlijk element in de christelijke school. Maar ook islamitische sc
Lees meer

Godsdienst als examenvak

Vanaf augustus 2007 is het zover. Scholen voor voortgezet onderwijs mogen in havo en vwo het vak god
Lees meer

Onderwijsvrijheid

Onderwijsvrijheid is sinds 1917 in de grondwet verankerd, in artikel 23. Vrijheid van onderwijs is é
Lees meer