Beleid

Sport op school

Het is een publiek geheim dat veel kinderen te weinig bewegen. 30% van de kinderen is volgens de ond
Lees meer

Gereformeerd voortgezet onderwijs, de sector VO en de VO-raad

De gereformeerde scholen voor VO zijn lid van de VO-raad. De VO-raad is de sectororganisatie voor he
Lees meer

Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is op 1 jan 2007 van kracht geworden. Er is in de aanloop na
Lees meer