Leerlingenvervoer

De toekomstagenda van het gereformeerd onderwijs

Samen scholen met de Bijbel Voorwoord Wat is de stip op de horizon voor het gereformeerd onderwijs,
Lees meer

Project Identiteit als sterk merk

Het gereformeerd onderwijs heeft zich in Nederland in de afgelopen decennia als richting sterk kunne
Lees meer

Identiteit

De identiteit van de gereformeerde scholen vormt hun legitimiteit. Gereformeerde scholen willen daar
Lees meer

Leerlingenzorg en Passend onderwijs

Het is de grote uitdaging van het onderwijs om elk kind recht te doen. Om voor elk kind een passend
Lees meer

School in beeld

Waar staan gereformeerde scholen voor? Wat de scholen verbindt is dat ze in hun onderwijs kinderen w
Lees meer

Medezeggenschap organiseren

Het LVGS kan u helpen om de medezeggenschap goed te organiseren. Wij leveren daarbij maatwerk, zodat
Lees meer

Afdelingsbestuur en MR (medezeggenschapsraad); samen tot Schoolraad.

De vraag of afdelingsbesturen en medezeggenschapsraden niet samengevoegd kunnen worden komt nogal ee
Lees meer

Gereformeerde scholen Primair Onderwijs (PO)

De ruim 120 scholen voor primair onderwijs – die zijn aangesloten bij het LVGS – worden
Lees meer

Gereformeerde scholen Voortgezet Onderwijs (VO)

Het Gereformeerd Voortgezet Onderwijs kent vier schoolorganisaties met in totaal 16 vestigingen. De
Lees meer